Follow

Trin 4: Opsæt Produktfeed

Med 'Produktfeed' kan du lynhurtigt trække produkter fra din webshop ind i dit nyhedsbrev og på minutter lave, hvad der ellers let kan tage timer. Før du kan tage dit produktfeed i brug, skal du have et feed i din webshop. Hvis ikke du allerede har et produktfeed, fra fx Google Shopping eller Pricerunner, så er det noget din it-udvikler kan hjælpe dig med. Hvis du har et feed, så skal du blot mappe dine produkter. For at tage dit feed i brug, skal du bruge en indholdstemplate - enten en af Heyloyalty's stadardtemplates, eller en du selv designer. 
Denne guide indeholder: Sådan opretter du et produktfeedintegration med Heyloyaltymapping, produktfeed templatesindsæt produkter i nyhedsbrev med produktfeedRedigér i indholdet af dine produkter og avanceret søgning.

Du kan i vores videoguide se, hvordan du opsætter dit produktfeed i Heyloyalty. 

PF-1.png

Når du opsætter din e-mail i Heyloyalty kan du helt enkelt trække en blok med 'Produktfeed' ind i mailen, det sted, hvor du ønsker dine webshopprodukter vist.

Du kan nu søge i produkterne i webshoppen ud fra navn, pris o.l. samt trække dem ind i nyhedsbrevet med drag-and-drop.

Samtidig kan du vælge, hvordan de skal vises med overskrift, billeder, pris, beskrivelse, rabat eller hvad du ellers finder passende.

For at dette kan fungere, så kræver det blot, at der er opsat et produktfeed på din webshop.

I det følgende forklarer vi, hvordan et produktfeed kan sættes op.

Sådan opretter du et produktfeed

For at overføre produktdata fra din webshop til andre systemer, som f.eks. Heyloyalty, skal du oprette et produktfeed.

Med produktfeed mener vi en samlet oversigt over produkter og deres egenskaber fra din webshop i XML- eller JSON-format.

Hvor mange og hvilke produktdata du ønsker overført, bestemmer du selv ud fra, hvad der passer bedst til dine produkter. Typisk omfatter det navn, pris, beskrivelse og link til billede.

Dette produktfeed bliver samlet i et endpoint/en URL, som Heyloyalty bruger.

Hvis du ikke allerede har et tilgængeligt produktfeed fra eksempelvis Raptor (Vær opmærksom på ændrede metatags), så skal du have din webansvarlige til at udvikle det.

Produktfeed-eksempel

Her vises et enkelt eksempel på, hvordan et produktfeed kan bygges op i XML. Hver enkel produktinformation/attribut skrives ind mellem de beskrivende tags, og så fortsætter listen alt efter, hvor mange produkter du vil have i dit produktfeed.

<?xml version="1.0"?>
<products>
<product>
<ProductId>abc1234</ProductId>
<Productname>sprintersko Gel Air 3000</Productname>
<ProductUrl>http://www.loebeshop.dk/abc1234/url</ProductUrl>
<ProductImageUrl>http://www.loebeshop.dk/abc1234/image-url</ProductImageUrl>
<Categoryid>123</Categoryid>
<Categoryname>Sko</Categoryname>
<Brand>Adidas</Brand>
<Description>Dejlige, hurtige sko med stødabsorberende gel</Description>
<OriginalPrice>999,00</OriginalPrice>
<Price>699,00</Price>
<Instock>3</Instock>
</product>
</products>

Dit feed skal som minimum indeholde følgende (parentes er navnet i ovenstående eksempel): 

Feed-type (XML)
Felt navn (product)
Product-URL (ProductUrl)
Image-URL (ProductImageUrl)
Sale price (Price)
Description (Description)

Billeder

Vi anbefaler, at de billeder, der linkes til, er i 1:1 format i bredden og højden (fx 600x600px eller 500x500px) og i JPG format. Vi anbefaler dette, da det hjælper til et strømlinet udtryk i dit nyhedsbrev.


Integration med Heyloyalty

Når du har dit produktfeed klar, kan du nu nemt integrere det i Heyloyalty.

I Heyloyalty finder du Produktfeed under fanen ’Integration’.

Rediger_feed.gif

 

Ud for Produktfeed klikker du på ’Redigér’, og du bliver så præsenteret for følgende vindue:

mceclip0.png

Som det er forklaret i infoboksen, navngiver du dit produktfeed, indsætter URL’en til dit produktfeed og klikker på fluebenet for at godkende.

Liste: Du kan vælge om dette produktfeed skal være tilgængeligt på alle lister eller kun tilgængeligt på én specifik liste. Hvis du ikke vælger noget, vil produktfeed kunne vælge på samtlige lister. 
Dette er nyttigt, hvis du har flere lande eller måske flere webshops knyttet til én Heyloyalty konto. 
NB: Hvis du skifter liste efter at have valgt produkter vil de oprindelige produkter blive i dit nyhedsbrev.

Dit produktfeed er nu registreret, og ud for URL’en kan du se, hvornår det sidst er blevet opdateret i Heyloyalty.

Opdatering af produktfeed
Produktfeedet opdateres automatisk hver nat 00.00 UTC (kl. 1.00 dansk tid) i Heyloyalty, men du kan også opdatere det manuelt ved at klikke på opdatér-symbolet, som ses på billedet nedenfor.

Feedet kan være utilgængeligt i nogle sekunder eller få minutter imens det bliver opdateret. Perioden, hvor feedet er utilgængeligt, afhænger af datamængden, som skal opdateres.

 

Bemærk:

Når du har sat din mail op med produkter via produktfeed, så opdateres produkterne i den pågældende kampagne ikke inden udsendelse.

I øjeblikket henter Heyloyalty produktdata ind, i det øjeblik du trækker et produkt over i din kampagne. Hvis mailen sendes dagen efter, så vil eventuelle ændringer i pris m.v. i dit produktfeed ikke komme med 

Hvis det derfor drejer sig om produkter, der kan ændre pris m.v. inden udsendelse, så anbefaler vi, at du opdaterer dit produktfeed, og sætter dine ønskede produkter ind i nyhedsbrevet kort før udsendelse.


Mapping

For at fuldføre dataintegrationen mellem dit produktfeed og Heyloyalty skal du ’mappe’ dine produktdata, så Heyloyalty kan gengive dem i det rigtige format.

Mapping er, kort sagt, at du fortæller, hvad dine produktattributter hedder i det tilhørende produktfeed, ud for hvad Heyloyalty kalder de samme attributter.

Produktattributtens navn er det, der står inden for <>-klammerne i eksemplet med XML-produktfeedet.

Billedet nedenfor viser, hvordan attributter fra produktfeed-eksemplet fra punkt 1 mappes op imod Heyloyaltys synonymer for samme data.

Du udfylder felterne ud fra den data, du ønsker at knytte til hver enkelt produkt. Heyloyalty har felter til de mest almindelige felttyper, men ønsker du at tilknytte yderligere datatyper, kan du benytte
"opret nyt felt", som findes nederst.
Her kan ud oprette dine egne felter, med navn og mapping (relation til dit produktfeed). Du kan også vælge typen på dit felt:

På den måde kan Heyloyalty tolke de data, der ligger i dit produktfeed.

Husk at klikke ’Gem’

 

Indentation/indryk i produktfeed'et

Hvis du har flere indryk (også kaldet indentation) i dit produktfeed, skal du tilføje lidt i din mapping.
Nedenfor ser du et eksempel på flere indrykninger.

 

Indryk på det enkelte produkt

<feed>
<produkt>
..
<image>
<images>
<url>"https://www.DinBilledSti.dk/ditbillede.png"</url>
<url>"https://www.DinBilledSti.dk/ditbillede2.png"</url>
<url>"https://www.DinBilledSti.dk/ditbillede3.png"</url>
</images>
</image>
..
</produkt>
</feed>

 

I ovenstående eksempel er billedstien (imageurl) blevet rykket ind flere gange. For at omgås dette skal du tilføje information til din mapping.

Ved Json feed
Ved json feeds kan du tilføje "image.images.0.url" (hvis vi tager udgangspunt i ovenstående eksempel). I dette tilføje vil vores produktfeed funktion søge efter: "image", dernæst første element i dette indryk (dette er repræsenteret af et 0) og dernæst søge efter "url". 
Har du flere billeder med samme indrykningsstruktur og navngivning, kan du benytte "image.1.url", til at indikere at nu skal den søge efter næste instans. 

I dette tilfælde svarer "0" til at være første gang den finder et eksempel, "1" til at være anden gang, "2" til tredje gang og så videre.

Ved XML feed
Ved et XML feed kan du tilføje "image/images/url" (hvis vi tager udgangspunt i ovenstående eksempel). I dette tilfældevil vores produktfeed funktion søge efter første instans hvor "image/images/url" findes og benytte dette resultat som link
Har du flere billeder med samme indrykningsstruktur og navngivning, kan du benytte "image/images/url[2]", til at indikere at nu skal den søge efter næste instans. 

I dette tilfælde svarer "1" til at være første gang den finder et eksempel, "2" til at være anden gang, "3" til tredje gang og så videre.

Du kan læse mere om strukturen på XML feeds her: https://www.w3schools.com/xml/xpath_syntax.asp 

 

Indryk på hovedelement (JSON feed)

{
"Version": "1.0",
"id": null,
"context": null,
"servedBy": "Online",
"productinfo": {
"suggestions": "Products",
"lang": "da",
"currentItemCount": 481,
"productPerPage": 500,
"startPageNumber": 1,
"totalProducts": 334,
"items": [{
"Id": "2133135",
"Variant": blue,
"SellerId": 85673,
"Name": "Blå skjorte fra Heyloyalty"
"Price": "499,-"
...
}]
}
}

I ovenstående eksempel har du 2 indryk inden dine produktinformationer. I sådan et tilfælde skal du i feltnavn tilføje de 2 overordnede feltnavne. 

I eksemplet ovenover er dette "productinfo" og "items". Når dette indsættes skal det tilføjes lige som andre indryk (indentations) i et json feed: productinfo.items.

Eksempel:

mceclip0.png

 

 

 

Produktfeed templates

Heyloyalty tilbyder en standardskabelon, som også er kendt fra RSS-feeds, Raptor-produktfeeds og Open Graph. Her kan du vælge, hvad dine feeds skal indeholde og redigere udseendet af overskrift, beskrivelse, billede, pris, førpris, og knap.

Ud over vores standard template, tilbyder vi en række færdige designs.

Har du brug for et andet design eller supplerende informationer til dine feeds/produktvisninger, er det muligt at lave din helt personlige template direkte i Heyloyalty. Dette er muligt via menupunktet ’Template’, men kan også styles, når du indsætter produkter i maildesigneren på step 2.

Heyloyalty tilbyder som standard en række flettefelter, som du kan vælge imellem, når du selv laver din skabelon (se billede).

Indholdet af disse flettefelter hentes via såkaldte metatags fra din webshop. Du kan også få lavet yderligere metatags med tilhørende flettefelter via personlige skabeloner. Dette beskrives nærmere i afsnittet nedenfor.

Personlige skabeloner/’custom templates’ kræver, ligesom opsætning og integration af produktfeeds, visse tekniske forudsætninger. Derfor tilbyder vi opsætning samt sparring om indhold og design gennem vores tætte samarbejdspartner Loyalitetsbureauet.

Indsæt produkter i nyhedsbrev med produktfeed

Hvor du før skulle overføre et billede, skrive overskrift, beskrivelse, pris og førpris osv. i flere celler, så søger du blot efter dit ønskede produkt. Heyloyalty finder produktet via dit produktfeed og henter det direkte ind i dit nyhedsbrev i din ønskede template.

På step 2 i kampagneoprettelsen under ’Vælg tabeller’ trækker du 'Produktfeed' ind i nyhedsbrevet. Et nyt vindue åbner, hvor du kan søge og indsætte dine produkter. Se eksemplet nedenfor:

Vælg det antal produkter (1-4), du vil vise pr. række i dit nyhedsbrev.

Vælg hvilket produktfeed, produkterne skal hentes fra.

Vælg din ønskede template. Skal det være Heyloyaltys standardskabelon eller en customtemplate efter dine ønsker. Brug endelig de tilgængelige templates.

Du kan i styling indsætte CSS kodning for at style den yderste wrapper. Wrapperen er det design/HTML-kode, der ligger omkring produkterne.

I feltet ’Find produkter’ kan du frit søge efter de produkter, der ligger i dit produktfeed. Der søges efter alt indhold fra produktnavn, produktbeskrivelse mv.

Redigér i indholdet af dine produkter

Når du har fundet de produkter, du ønsker i dit produktfeed, kan du redigere i indholdet af produkterne. Det gør du ved at klikke på fanen 'Indhold' øverst i venstre hjørne. Når du redigerer i indholdet, redigerer du i produktinformationerne i Heyloyalty - du redigerer ikke i produktinformationerne på din webshop. 

3.png

Når du har klikket i på 'Indhold', har du nu mulighed for at redigerer i indholdet på dine produkter i produktfeedet. De produkter, du har valgt skal være i dit produktfeed, er nu listet til venstre i vinduet. Du vælger, hvilket produkt du vil redigere indholdet i, ved at klikke på produkttitlen. I billeder ovenfor blev der valgt, "Biotherm Homme Auapower Kit", Tom Robinn Fire-Guard Conditioning Shave Gel" og "Beardbrand Urban Garden Skjeggvask (250 ml). Hvilket er de produkttitler, man kan vælge mellem under 'Indhold'

5.png

Ud fra de data, du har valgt at mappe dit produktfeed ud fra, kan du nu redigere i indholdet. I eksemplet kan der redigeres i produktnavn, billede url, url, beskrivelse, udsalgspris og original pris. Husk at du redigere kun i produktinformationen i Heyloyalty - ikke i produktinformationen i din webshop. 

OBS: Når du ændrer i produktinformationen, vil denne ændring overskrive den originale produktinformation. Det vil sige, at ændringen bliver gemt i Heyloyaltys system, hvilket betyder, at hvis du ændrer produktprisen fra 440 kr. til 400 kr. vil produktet fremover fremstå til prisen 400 kr. 

2.png

Avanceret søgning

Nu er det muligt at præcisere dine produkter ud fra kriterier, du udvælger. Det giver dig en bedre mulighed for at ramme dine modtagere med netop de produkter, der er relevante for dem. Det kan du gøre ved at klikke på 'Aktiver "Avanceret Søgning"'. Når du klikker på boksen, kommer der en notifikationsboks. Når du laver en avanceret søgning, bliver fanen 'Indhold' fjernet fra indstillingsmulighederne øverst i vinduet. 

7.png

Nedenstående notifikationsboks gør du opmærksom på, at en eventuelt søgning på produkter vil slette det, du har skrevet, i feltet. 

8.png

Først skal vælge, hvilket felt du vil sortere efter. Her vælger du ud fra titlen på de felter, du har mappet din produktfeed efter. 

10.png

Dernæst skal du i visning af produkterne angive, om sorteringen skal være stigende eller faldende. 

11.png

Efterfølgende kan du yderligere præcisere, hvilke produkter der skal fremgå i produktfeedet ved at vælge et eller flere felter, hvor produkterne bliver vist ud fra et bestemt kriterie. Først skal du vælge et felt. 

12.png

Så skal du vælge, afhængigt af hvilket felt du har valgt, hvad der skal præcisere din søgning. Hvis du eksempelvis har valgt 'beskrivelse' kan du vælge, at beskrivelsen skal indeholde et bestemt ord. 

14.png

Hvis du har valgt 'Produkt Id' kan du vælge et minimum for den nummeriske værdi, et er lig med, et max eller vælge to værdier, hvor den nummeriske værdi skal være mellem. 

13.png

Handlingen afhænger altså af, hvilket felt du vælger en handling ud fra. Hvis feltet har en nummerisk værdi, får du 4 valgmuligheder. Hvis feltet indeholder tekst, får du 1 valgmulighed. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk