Follow

4.7.1 Onsite adfærd

I Heyloyalty har du mulighed for at opsætte en autoresponder, som vil reagere på dine medlemmers 'Onsite adfærd'. Det betyder, at dine medlemmer bliver tracket gennem cookies, den data kan bruges til at målrette et budskab til den enkelte. Du kan eksempelvis bruge dataen til at skabe dynamiske og individuelle kampagner, opsætte 'Tabt kurv' og mange andre muligheder. Du kan læse mere om de enkelte funktioner her; 'Product interest', 'Win back visitors', 'Win back buyers', 'Ting købt', 'Kategori interesse' og 'Webhook med kategori'.

Denne guide indeholder; aktivering af 'Onsite adfærd', step 2 design, step 3 preview. 

Aktivering af 'Onsite adfærd'

Før du kan springe ud i de mange muligheder, som eksisterer med 'Onsite adfærd', skal du have aktiveret dit 'business intelligence' (læs mere om 'Business Intelligence'). Du kan aktivere 'Business intelligence' under lister.

Onsite_adf_rd_b1.jpg

Under fanebladet 'Business intelligence' skal du aktivere funktionen, og udfylde de påkrævede felter under fanen.  
Husk at trykke på 'gem', ellers er det bare spildt arbejde. 

Onsite_bil_2.jpg

Når du har aktiveret funktionen, udfyldt felterne og husket at trykke 'gem', så er du klar til at tage 'Onsite adfærd' i brug. 

Step 2 - Design

Når du har aktiveret 'Business intelligence', kan du oprette autorespondere med 'Onsite adfærd' som trigger-type. Du kan vælge forskellige handlinger for hver autoresponder, derfor er dele af designet forskellig fra handling til handling. Den resterende guide vil vejlede i det, de enkelte handlinger har til fælles. 

Det første du skal gøre på step 2, er at vælge, hvilken template, som du vil bruge i dit design. Du kan vælge mellem Heyloyalty's standardtemplate, en template du selv har oprettet eller en af dine andre autorespondere. 

Product_interest3.jpg

Når du har valgt den ønskede template, vil du komme videre til selve designet af din autoresponder. Her vil du i panellet til højre, under 'Blokke', finde din valgte 'handling' som et felt - i dette eksempel er det 'Product interest', som er blevet valgt og derfor hedder feltet 'Product interest'.

Product_interest4.jpg

Du skal trække 'handlings'-feltet over i dit design, ved at venstreklikke på feltet og trække det af sted. Når du har trukket det over, vil du blive mødt af følgende boks;

generelt1.jpg

I boksen er der to faneblade, 'Generelt' og 'Udseende'. Under 'Generelt' skal du tage stilling til antallet af produkter pr. række, antallet af rækker, hvilken template du ønsker. Derudover kan du indsætte en CSS kode, som vil style den yderste wrapper. 

generelt2.jpg

Under fanebladet 'Udseende', har du mulighed for at bestemme udseendet af dine produkter. I højre side af boksen, kan du se en forhåndsvisning af dine produkter. 

generelt3.jpg

Klik på det enkelte menupunkt, for at se designmulighederne.(OBS! Alle talværdier er i pixel). Du kan til- og fravælge hvert menupunkt, ved at bruge fluebenet ud for punkterne - 'Billede'-punktet kan dog ikke fjernes. 
Note! 'Vis kurv knap' er ikke nærmere beskrevet i denne guide, da den kun har en egentlig funktion for 'Tabt kurv' funktionen, som du kan læse mere om, her.

Ting_k_bt7.jpg

  • ’Billede’: Indstil her, hvor meget luft der skal være under billedet. 

  • ’Varenavn’: Her kan du indstille varenavnets ’position’ (placering i forhold til billedet), ’font’ (skrifttype), vandrette ’justering’, ’størrelse’ og ’farve’. Endelig kan du også bestemme, hvor meget luft der skal være under varenavnet.

  • ’Beskrivelse’: Her kan du indstille beskrivelsens ’position’, ’font’, ’justering’, ’størrelse’ og ’farve’. I ’antal tegn’ kan du angive, hvor mange tegn beskrivelsen må fylde. I ’luft bund’ vælger du, hvor meget luft der skal være under beskrivelsen.

  • ’Knap’: Knappen her er den knap, som fører læseren ind på din side til produktet. Øverst kan du med fluebenet vælge at vise/skjule knappen. Du kan indstille knappens’position’, ’baggrundsfarve’, ’farve’ (tekstfarve), ’font’, ’størrelse’, ’tekst’ (hvad skal der stå i knappen), ’bredde’, ’justering’ og ’luft bund’ (luft under knappen).

  • ’Pris’: Her kan du indstille produktprisens ’position’, ’farve’ (tekstfarve), ’størrelse’, ’font’, ’justering’ og ’luft bund’. 

  • ’Førpris’: Her kan du indstille førprisens ’farve’, ’størrelse’, ’font’, ’placering’, og hvorvidt teksten skal være overstreget eller ej.

Når du er tilfreds med udseendet på dine produkter, så trykker du på 'Indsæt produkter'.

Inds_t_produkter.jpg

Når du har indsat dine produkter, kan du designe videre, hvis du ønsker at indsætte tekst eller lignende. Det gør du ved at indsætte den ønskede blok fra panellet i højre side i dit design. 
Ved step 2, kan du også udfylde din autoresponders preheader. Det gør du under 'Indstillinger' i panellet til højre. 

Ting_k_bt8.jpg

Når du er tilfreds med designet af din autoresponder, kan du gå videre til step 3. 

Step 3 - Preview

På step 3 kan du se alle informationer om din autoresponder. Du kan se, hvilken preheader du har valt, om autoresponderen er aktiv eller inaktiv, udsendelses-tidspunktet, trigger-type samt hvilken liste autoresponderen er tilknyttet. Derudover kan du på step 3 teste din autoresponder ved at udsende en test e-mail. 
Bemærk! Vi anbefaler at du tester alt hvad udsender grundigt. Derfor anbefaler vi, at tester autoresponderen. 

Product_interest9.jpg

Du kan også se en forhåndsvisning, eller preview, af din autoresponder. Du kan vælge mellem e-mail udgave, samt hvordan autoresponderen ser ud på en mobil. I venstre side kan du vælge mellem e-mail og SMS. 

Product_interest10.jpg

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk