Follow

4.7.6 Opsæt Webhook med kategori

Med funktionen 'Webhook med kategori' kan du selv "bygge" dine triggers - hvis du ønsker en anden trigger end de, der allerede eksisterer i Heyloyalty. Du kan eksempelvis opsætte din egen 'Tabt kurv' funktion, hvis du ikke ønsker at bruge Raptor - du kan bygge lige præcis den trigger du ønsker.
I praksis betyder det, at du bestemmer selv hvad dine triggers skal reagere på. Den handling, du ønsker, triggeren skal reagere på, definere du selv i opbygningen af din trigger. Det er kun din fantasi, som sætter begrænsninger for, hvilke triggers du kan "bygge". 

Autoresponderen du opretter, med 'Webhook med kategori' som trigger, vil kunne have forskelligt indhold. Reelt er det helt op til dig, hvad der bliver puttet i den mail du sender ud. Heyloyalty har opstillet to standard typer for indhold - 'data' og 'produkter'. Med 'data' kan din autoresponder indeholde forskellige former for data fra/om din kunde. Det kunne eksempelvis være en leveringsadresse, eller anbefalinger i forhold til det produkt, som autoresponderen indeholder. Med 'produkter', kan autoresponderen indeholde produkter fra din webshop. Du har mulighed for at kombinere de muligheder på step 2 (som du kan læse mere om, her)

Før du kan tage 'Webhook med kategori' i brug, skal du have en it-udvikler, jo mindre du selv er en it-haj, til at opsætte det tekniske. Din udvikler, eller du, kan læse mere om den tekniske opsætning, her. 
Denne guide vil kun indeholde vejledning, til brug af 'Webhook med kategori' i Heyloyalty, og ikke selve opsætningen af dine triggers. 
Udover det ovenstående, skal du have aktiveret og udfyldt dine Business intelligence-oplysninger for den pågældende liste - før du kan tage 'Webhook med kategori' i brug. 

Denne guide indeholder; opret 'Webhook med kategori', variation på step 2. 

Step 1 - opret 'Webhook med kategori'

Når du har udfyldt og aktiveret dine 'Business Intelligence' oplysninger for den pågældende liste, skal du oprette en autoresponder. Det gør du under fanebladet 'Automatisering', ved at trykke på 'opret autoresponder'. 

1.jpg

På step 1 skal du vælge, hvilken autoresponder-type du ønsker (e-mail, SMS, SMS+). Du kan vælge denne trigger til alle tre typer, men du vil kun kunne indsætte produkterne i en e-mail autoresponder. Derfor vil denne vejledning omhandle typen e-mail. 
Du skal på step 1 vælge 'Onsite adfærd' i feltet 'trigger-type' og vælge 'Webhook med kategori' i feltet 'handling'. 

Webhook1.jpg

På step 1 skal du også indtaste hvilken 'trigger kategori', som du ønsker skal være i din autoresponder. Det vil sige, du skal indtaste navnet på den trigger du selv har "bygget" - den kunne eksempelvis hedde 'trigger2' (som vist i eksemplet).

webhook3.jpg

Derudover skal du vælge, hvilket udsendelses tidspunkt din autoresponder skal have - altså hvor lang tid, der skal gå fra autoresponderen bliver trigget til den udsendes.

webhook4.jpg

Når du har udfyldt de nødvendige oplysninger på step 1, så er du klar til at gå videre til step 2.

Variation på step 2 

På step 2 af 'Webhook med kategori' er der en variation, i forhold til pop-up boksen (den boks der kommer når du indsætter 'Webhook med kategori'-feltet). Her vil der være tilføjet et felt under fanebladet 'Generelt', som ellers ikke er til stede. Feltet hedder 'kategori til indhold'. I dette felt kan du tilføje tags, hvis du ønsker at din autoresponder skal indeholde flere end et. Du kan eksempelvis vælge at tilføje 'data' til en autoresponder, som ellers indeholder et produkt - og selvfølgelig også omvendt.

Webhook5.jpg

Når du har taget højde for denne variation på step 2, er udformningen af autoresponderen som alle andre. Læs mere om step 2 og step 3. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk