Follow

INTEGRATION: HEYLOYALTY MED MAGENTO 1.9

Integration imellem Magento 1.9 og Heyloyalty Opsætning af API på en Magento 1.x webshop, kan godt lade sig gøre, men kræver lidt teknisk forståelse Vi har i vores guide forsøgt at lave en step-by-step løsning, for at gøre det nemmere for dig som Heyloyalty-kunde.

Guiden er under konstant udvikling for at gøre det endnu nemmere.

 

Før du begynder!:

GET eller POST request

Du skal starte med at lave et GET eller POST request, som sender en mail til et specifikt endpoint, når et medlem tilmelder sig. 
Når vi har modtager mailen vil medlemmet efterfølgende blive opdateret med data fra Magento.

GET https://integration.heyloyalty.com/api/magento/signup/{apiKey}?email={email} 
POST https://integration.heyloyalty.com/api/magento/signup/{apiKey}?email={email}


Bemærk vi sorterer alt der ikke er email fra i første omgang for bare at komme hurtigst muligt videre.

 


NB: når du starter integrationen ovre i din Heyloyalty konto vælger du din liste og din Magento version

OBS! Integrationen kræver, at du har en Heyloyalty-konto i forvejen. 

Tjek at apache config tillader API'et med AllowOverride og muligvis -MultiViews på nogle servere. Skal gøres på serveren og kan kræve en udvikler, der kan tilgå serveren, fx via SSH/FTP eller lign.


Fx i: /etc/apache2/sites-available/magento.conf

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html
<Directory /var/www/html/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        Options -MultiViews
        AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

  • I kontrolpanelet vælger du System - Web Services - REST -Roles og tilføj en admin rolle med adgang til alt (Kald den evt. ”Admin” for nemhedens skyld)
  • Gå ind i rollen og giv den adgang til alt i Role API Resources, ved at bruge dropdown menuen ved Ressource Access og vælg ”All”
  • Gå ind i ”Role Users” menuen og tilføj den bruger til gruppen, som skal være den primære bruger til integrationen med din Heyloyaltykonto
  • Gå ind under System - Webservices - Rest Attributes - ”Admin” - vælg Access ALL!!! (Det er ikke nok at krydse af, det skal være "all").
  • Gå ind under System - Webservices - OAuth Consumers - Add New, her navngiver du din Consumer Callback og Reject URL's (som findes i vores app). I Magento tager du Key og Secret og sætter ind i Heyloyalty Magento integrationen. (se billedguides nedenfor)
  • Nu går du ind i System - Permissions - Users - Vælg den bruger som skal logge ind - REST Role - afkryds "Admin" af som du oprettede tidligere.

 

image__1_.png

image__2_.png

image__3_.png

Ændringer til XML filer gemt på din Magento server. Kan gøres via SSH/FTP eller lign. Kontakt til serveren og finde de respektive filer

  • Rediger filen: "/app/code/core/Mage/Customer/etc/api2.xml" o Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

1.jpg

  • Rediger ligeledes filen: "/app/code/core/Mage/Sales/etc/api2.xml" o Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

2.jpg

  • Rediger ligeledes filen: "/app/code/core/Mage/CatalogInventory/etc/api2.xml"

Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

3.jpg

Når filerne er redigeret, skal du som det sidste ind i Admin igen og udføre et refresh på cachen

  • Gå ind i System -> Cache Management og refreshe "Web services configuration" (begge to) – afkryds og vælg submit

4.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk