Follow

Integration: Heyloyalty med Magento 1.9

Integration imellem Magento 1.9 og Heyloyalty Opsætning af API på en Magento 1.x webshop, kan godt lade sig gøre, men kræver lidt teknisk forståelse Vi har i vores guide forsøgt at lave en step-by-step løsning, for at gøre det nemmere for dig som Heyloyalty-kunde.

Guiden er under konstant udvikling for at gøre det endnu nemmere.


NB: når du starter integrationen ovre i din Heyloyalty konto vælger du din liste og din Magento version

OBS! Integrationen kræver, at du har en Heyloyalty-konto i forvejen. 

Tjek at apache config tillader API'et med AllowOverride og muligvis -MultiViews på nogle servere. Skal gøres på serveren og kan kræve en udvikler, der kan tilgå serveren, fx via SSH/FTP eller lign.


Fx i: /etc/apache2/sites-available/magento.conf

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/html
<Directory /var/www/html/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        Options -MultiViews
        AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

  • I kontrolpanelet vælger du System - Web Services - REST -Roles og tilføj en admin rolle med adgang til alt (Kald den evt. ”Admin” for nemhedens skyld)
  • Gå ind i rollen og giv den adgang til alt i Role API Resources, ved at bruge dropdown menuen ved Ressource Access og vælg ”All”
  • Gå ind i ”Role Users” menuen og tilføj den bruger til gruppen, som skal være den primære bruger til integrationen med din Heyloyaltykonto
  • Gå ind under System - Webservices - Rest Attributes - ”Admin” - vælg Access ALL!!! (Det er ikke nok at krydse af, det skal være "all").
  • Gå ind under System - Webservices - OAuth Consumers - Add New, her navngiver du din Consumer Callback og Reject URL's (som findes i vores app). I Magento tager du Key og Secret og sætter ind i Heyloyalty Magento integrationen. (se billedguides nedenfor)
  • Nu går du ind i System - Permissions - Users - Vælg den bruger som skal logge ind - REST Role - afkryds "Admin" af som du oprettede tidligere.

 

image__1_.png

image__2_.png

image__3_.png

Ændringer til XML filer gemt på din Magento server. Kan gøres via SSH/FTP eller lign. Kontakt til serveren og finde de respektive filer

  • Rediger filen: "/app/code/core/Mage/Customer/etc/api2.xml" o Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

1.jpg

  • Rediger ligeledes filen: "/app/code/core/Mage/Sales/etc/api2.xml" o Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

2.jpg

  • Rediger ligeledes filen: "/app/code/core/Mage/CatalogInventory/etc/api2.xml"

Tilføj følgende linje: <updated_at>Updated at</updated_at>

3.jpg

Når filerne er redigeret, skal du som det sidste ind i Admin igen og udføre et refresh på cachen

  • Gå ind i System -> Cache Management og refreshe "Web services configuration" (begge to) – afkryds og vælg submit

4.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk