Follow

5.3 Listestatistik

Vælger du ’Listestatistik’ i menuen øverst under 'Statistik', får du hurtigt en oversigt over de lister, du har oprettet, antal medlemmer på listen og oprettelsesdato/-tidspunkt. Du kan også bruge søgefunktionen i højre spalte, hvis du leder efter en specifik liste.

Du kan også se, om medlemmerne på din liste er importeret, oprettet direkte i Heyloyalty eller selv har tilmeldt sig via din hjemmeside. Så kan du let se, hvor dine medlemmer kommer fra.

Ved at klikke på symbolet under ’Kontrolpanel’ ud for den ønskede liste, kan du – ligesom ved kampagnerne - få vist udførlig statistik for din liste. Her får du et detaljeret og visuelt overblik over listens månedlige gennemsnit for tilmeldinger og afmeldinger, hvor stor din åbningsrate og CTR pr. kampagne er.

CTR vises for både e-mails og sms+ og er en betegnelse for, hvor mange modtagere der har klikket på eventuelle links i forhold til antal visninger (sender du fx en kampagne til 1.000 modtagere, og 400 af dem har set det, hvoraf 200 har klikket, er CTR på 50 % - målt pr. kampagne du sender ud til listemedlemmerne).


Nedenfor finder du din visuelle illustration over statistikken for dine sidste fem kampagner, der i farveform viser antallet af modtagne og åbne kampagner samt CTR.

Herunder kan du få et overblik over, hvordan din liste har udviklet sig over tid. De lodrette bjælker i forskellige blå nuancer viser på månedsbasis antallet af dine eksisterende medlemmer, dem du selv har importeret og nye tilmeldinger.


Nederst på siden får du vist din liste-historik, der giver et overordnet overblik over det totale antal af afmeldte og opdaterede medlemmer. Du kan også følge med i, om der er nogle medlemmer, der har tilmeldt, afmeldt eller opdateret siden din sidste kampagne.

Oven oven den visuelle illustration af listens udvikling kan du vælge det tidsinterval, du ønsker at få vist listestatistik for. 

Under fanebladet ”Demografi” kan du se forskellig statistik for dine listemedlemmer i forhold til de oplysninger, du har på dem (dvs. det afhænger af, hvilke felter du har valgt, da du oprettede listen). 

I det sidste faneblad, ’Platforme’ kan du filtrere mellem ’E-mail-klienter’ og ’Mobile enheder’, der begge giver et udførligt overblik over de top 10 klienter/enheder, du sender mest til.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk