Follow

CTR

Click-through-rate er procentdelen af de modtagere, der har åbnet kampagnen og klikket på et link. Sender du fx til 1000 medlemmer, hvor 400 ser det, og 200 klikker, vil dit CTR være på 50 %.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk