Follow

Sms+

Det samme som almindelig sms, men du indsætter en 'landingpage' - et link i sms'en, som modtagerne skal klikke på, hvorefter de kommer til (lander på) det link, du selv har designet.

Læs mere om sms+.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk