Follow

4.3 Trigger på ændring af data

Du kan lave en autoresponder, der trigger på en ændring på ét specifikt felt i Heyloyalty.

Dette gælder også customfelter, hvilket giver vores kunder en helt ny fleksibilitet til at skræddersy deres marketing til at blive mere personlig og relevant end nogensinde. 

Som Trigger type skal man vælge Ændring.

Man skal så vælge en af de to handlinger:

 • Når et hvilken som helst felt på listen ændres
  Der vil blive trigget, hvis navn, e-mail, adresse eller andet på et medlem ændrer sig.
  Vælger man dette, så skal man sikre sig, at den ikke vil trigge for ofte.

 • Når ét specikt felt på listen ændres
  Her skal man vælge det specifikke felt, der skal overvåges.

 

Trigger på ændring af et tal felt

Vælger du at trigge på et tal felt (nummer), bliver du præsenteret for tre ekstra muligheder ved Vælg regel (det gælder ikke for mobilnummer felt).

Du kan vælge, hvornår der skal trigges i forhold til en grænse.

Grænseværdi

Derefter skal du indtaste en grænse værdi.

Lader du feltet være blankt, trigger den på en hvilken som helst ændring af nummerværdien.

Indtaster du en grænse værdi, så vil tallet i feltet blive sammenlignet med denne værdi.

Trigger tidspunkt

Hver gang der skrives en værdi til det valgte medlems felt, så tjekker autoresponderen, om der skal trigges.

Anvendelse

Kun fantasien sætter grænser for, hvordan denne funktion kan benyttes.

Med adgang til data fra kundens e-handelssystem kunne denne nummerværdi eksempelvis være baseret på medlemmets samlede købssum. Dette kræver dog en integration mellem HL og kundens handelsdata. Mere om integration og inspiration under API.

Eksempel:

Som felt er der valgt Point (det er et tal felt som er tilføjet listen og kaldt "Point").

Denne vil sende en mail, når der skrives 10 eller et højere tal til feltet Point OG det før havde en værdi UNDER 10. F.eks. hvis værdien før var 8 og der så skrives 11 til feltet.

Den trigger ikke, hvis tallet skifter fra 12 til 20.

Dermed kan den sende en mail i stil med "Tillykke ! Du er nu nået op på {Point} point. Med mindst 10 point kan du...".

Bemærk: Hvis medlemmet senere går ned til f.eks. 7 point og så op til 12 point, så sendes der en mail igen. Man kan dog begrænse dette ved en af disse metoder:

 • Lave en segmentering på, at medlemmet ikke må have fået mail fra denne autoresponder tidligere.
 • Sætten et minimum tidsrum der skal gå, inden der igen kan trigges (f.eks. 12 timer).

  

Trigger på ændring af et tekst felt

Vælger du at trigge på ændring af et tekst felt, så kan du vælge, at den kun skal trigge, ved en ændring til noget specifikt i feltet 'Ændres til'. Skriver du intet i dette felt, vil den trigge på en hvilken som helst ændring i feltet.

Derudover svarer det til Trigger på ændring af et tal felt.

Eksempel:

 

Forsinket udsendelse

En autoresponder, der trigger på en ændring, bliver naturligvis udløst, i det øjeblik ændringen sker.
Mail eller SMS kan dog blive udsendt senere hvis:

 • Der er valgt, at den skal sende timer/dage/uger efter.
 • Der er oprette en spærretid.

Hvis tidspunktet for udsendelse er indenfor spærretiden, så vil udsendelse ske den næste dag, når spærretiden ophører.
Her tjekker den dog igen om betingelsen stadig er opfyldt. Hvis ikke, så annulleres udsendelse.

Eksempel:

Eksempler på ændringer:

 1. D. 1/1 kl. 02:15 bliver Point felt ændret fra 7 til 14.
 2. Mail udsendes når spærretid ophører d. 1/1 kl. 09:20. Den annulleres dog, hvis point feltet på det tidspunkt har fået en værdi under 10.

 3. D. 14/1 kl. 14:22 bliver Point felt ændret fra 14 til 3. Der trigges ikke.

 4. D. 19/1 kl. 21:25 bliver en Point felt ændret fra 3 til 27.
 5. Mail udsendes d. 20/1 kl. 09:20. Den annulleres dog, hvis point feltet på det tidspunkt har fået en værdi under 10.

 

Eksempler på brug af custom triggers

Trigger på medlemmets samlede købssum

Som skitseret ovenfor, kan du sætte en autoresponder op til at trigge, når medlemmet når over eller under en fastsat beløbsstørrelse.
Lad os sige, at du ønsker at belønne dine særligt loyale kunder med en værdikupon. Du opretter så et customfelt, som automatisk bliver opdateret med købsdata fra dit e-handelssystem. Dette felt bliver så opdateret for hver gang, dette medlem handler hos dig online. Når det samlede beløb når 5000 eller derover kunne det udløse en mail til medlemmet med overskriften:
Tak fordi du er kunde hos os
En mail indeholdende en hilsen og en værdikupon. Mulighederne er mange, og du kan skræddersy det til dine egne og ikke mindst dine kunders behov.

Trigger på køb i bestemt produktkategori
Forestil dig, at du netop har solgt en racercykel til en kunde, som er på din mailliste.
Kundens oplysninger i Heyloyalty bliver opdateret med købsdatoen.
Samtidig opdateres et Produkt-køb felt med teksten "Cykel".

Hertil kan man lave en autoresponder, der er sat til 3 dage efter købsdato og segmenterer på at Produkt-køb skal indeholde "Cykel".

Mail tekst kan være i stil med ”Vi håber, du er glad for din nye cykel – Har du udstyret i orden?
Denne mail indeholder måske råd til vedligeholdelse samt opsalg af lygter, olie, hjelm osv.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk