3.3 Importer medlemmer

Det er muligt at importere medlemmer til din liste. Denne guide indeholder: Sådan importerer du medlemmer, importside, import fra regneark/.csv, .csv-fil regler, importside, send eventuelle fejl i importfil til, vælg delimiter, match felterefter import og API import. 

Du kan se vores videoguide til import af medlemmer, nedenfor.

Sådan importerer du medlemmer

Du importerer medlemmer ved at gå til ’listeoversigt’, hvor du derefter klikker på ’se medlemmer’ (ved den liste, du ønsker at importere medlemmer til) under ’kontrolpanel’.

1.jpg

Derefter kommer du ind på siden ’medlemsoversigt for listen: (navn på listen)’, her trykker du på knappen ’import/eksport’ og vælger ’import’.

2.jpg

Så kommer du ind på siden ’importer medlemmer

Importside

Øverst kan man vælge mellem fire forskellige import typer:

1: Opret medlemmer (hed tidligere: importerer ikke dubletter)

Denne funktion opretter kun nye medlemmer. Medlemmer der findes i forvejen opdateres ikke.

2: Opret medlemmer uden kontrol (hed tidligere: Importer med dubletter)
Bemærk: Denne funktion er IKKE tilgængelig, hvis dubletter ikke er tilladt på listen.

HL kontrollerer ikke, om e-mail, mobil nummer eller andet i forvejen findes på listen.
Importerer du de samme medlemmer flere gange, så bliver der oprettet en ny dublet HVER gang.

Advarsel: Vi anbefaler, at du benytter en af de andre import muligheder, da der her er ekstra stor risiko for at oprette dubletter. Ved de andre er der dublet kontrol på [Felt der identificerer medlem].

Anvendelse: Kan anvendes til rå import af helt nye medlemmer, hvor du forinden har 100% sikret, at e-mail, mobil og andre data der bør være unikke, kun findes på ét medlem blandt ALLE medlemmer - dem i importfilen og dem på listen samlet.

3: Opdater eller opret (hed tidligere: Opdater)>
Denne funktion opdaterer eksisterende medlemmer og opretter nye.

Anvender du eksempelvis e-mail til at identificere medlemmer, så vil der for hvert import medlem ske dette:

 • Hvis e-mail adresse findes på listen i forvejen: Medlem bliver opdateret med import data.
 • Hvis e-mail adresse ikke findes på listen: Nyt medlem oprettes med import data.

Det kontrolleres IKKE, om de øvrige data findes på et andet medlem (f.eks. mobil nummer).

4: Opdater eksisterende
Denne funktion opdaterer kun de eksisterende medlemmer på listen med de valgte data.

Der oprettes ikke medlemmer fra CSV fil, hvis de ikke findes på listen i forvejen.

 

Generelt for alle fire valgmuligheder

Man skal til højre vælge det felt, der kan identificere hvert medlem - f.eks. E-mail (bortset fra ved "Opret medlemmer uden kontrol").
Hvert medlem i CSV fil skal have unik data i dette felt. Ellers giver importen en fejl på medlemmet.

Ud fra data i feltet undersøger HL, om den kan finde medlemmet på listen.

Unik data og dublet tjek

Kun det ene felt, der er valgte felt til identifikation af medlem, tjekkes for dubletter i import filen - selvom hverken e-mail eller mobil dubletter er tilladt på listen.
Så hvis du anvender e-mail til at identificere medlem, så kan der godt oprettes/opdateres et mobil nummer, som også findes på et andet medlem. Hvis HL skulle kontrollere for det, så ville det resultere i en langsom import.

Når du laver den fil, der skal importeres, så skal du altså selv sikre, at det ikke vil resultere i dublet data på medlemmer i felter, som skal være unikke.

Hvis du importerer en fil til Heyloyalty hvor hey@heyloyalty.com er listet 3 gange - bliver medlemmet ikke oprettet, hvis du har fravalgt dubletter. Du modtager en fejlfil fra systemet, hvor fejlen er nærmere beskrevet.

 

Import fra regneark/.csv

Medlemsoplysningerne skal være i en .csv-fil. De fleste systemer og regneark kan eksportere til csv.

Benytter du et regneark (Excel, Google Spreadsheet, LibreOffice o.l.), skal vil du normalt have en øverste linje med kolonne overskrifter og så hvert medlem nedad.

Nogle datafelter skal indeholde data i et helt specifikt format:

 • Køn
  Feltet skal indeholde: male/female
 • Ja/Nej felt
  Feltet skal indeholde: yes/no.
 • Land
  Du skal bruge en landekode i ISO 31.1 alpha-2 format. Ved Danmark er det: DK
 • Flervalgsfelt / Butik:
  Kan være tom eller indeholde en eller flere af de valgmuligheder, der er oprettet på listen.
  Det skal være helt præcist stavet med store/små bogstaver.
  Er flere muligheder valgt, så skal hver være adskilt af komma eller lodret streg (pipe).
  Man skal naturligvis ikke benytte det samme tegn, som man anvender til Delimiter.

Fra regneark til csv

Regnearket gemmer du som en .csv-fil.

Csv-fil regler

Den fil du laver skal overholde disse regler:

 • Højst 10 MB fil.
  Du kan evt. splitte medlemmerne op i flere separate CSV filer, som du kan importere én af gangen.
  Vær dog opmærksom på, at eventuelle dubletter så ikke bliver fundet på tværs af filerne.
 • UTF-8 format.
  Det er nødvendig, for at få vist nationale karakterer korrekt (som Æ, Ø og Å).

Fjern kolonneoverskrifterne

Hvis din fil har kolonneoverskrifter, så skal du klikke Ja til at fjerne disse inden du importerer.

Du kan se dette nedenfor hvor der vises data på det øverste medlem i import filen.

 

 • Har filen ikke kolonne overskrifter, så vises der data om det øverste medlem i import filen.
 • Har filen kolonne overskrifter, så viser det første medlem navnene på kolonne overskrifterne.
  Du skal så klikke på "Ja". Herefter springer importen den første linje over og vises data for det første rigtige medlem.

 

Glemmer du at fjerne kolonne overskrifter, så vil der enten blive oprettet et fejlagtigt medlem (med kolonne overskift data) eller komme en fejl på dette 'medlem'.

Bemærk: Det kan være en fordel, at vente med at fjerne kolonne overskrifter, indtil du har matchet alle felter nedenfor. 

Send eventuelle fejl i importfil til

I dette felt skriver du den e-mail adresse, hvortil du vil have sendt filen med eventuelt fejl og ikke-importerede medlemmer.

Send velkomst mail ?

Måske har du oprettet en autoresponder, der trigger på Tilmeld, og som sender en velkomst mail/SMS til hvert nyt medlem der oprettes.

Når du anvender en funktion, der kan oprette nye medlemmer på listen, så vises der en mulighed for at vælge, om denne skal trigge eller ej.

 • Du kan aktivere dette når du ønsker, at de nye medlemmer skal have velkomst mail.
 • Hvis du importerer ældre medlemmer fra eget system, så ønsker du måske ikke, at de skal have en velkomst mail.

Denne valg mulighed vises kun, hvis der til listen er en aktiv Tilmeld autoresponder.

Vælg delimiter

En delimiter er et tegn (eksempelvis semi-kolon eller komma), der adskiller de forskellige informationer i din .csv fil. Disse tegn er, hvad der adskille dine data. Eksempel:

Navn;e-mail;telefon
Jens;jens@mail.dk;12345678
Nina;n@mailme.dk;87654321

I dette eksempel kan du se, at det er semi-kolon, der adskiller de forskellige informationer. Det er vigtigt, at du vælger den delimiter, som adskiller informationerne i din fil.

Du har fire valgmuligheder under delimiter. Du kan vælge mellem: Komma, semi-kolon, pipe-tegn og kolon.

Match felter

Du skal nu matche de felter der findes i din import fil med de rette felter på listen. HL kan ikke selv gætte det, da felterne kan have forskellige navne hvert sted.

 • I kolonnen "Medlem" vises data på det første medlem i import filen (eller kolonne overskifter). 

 • I kolonnen Felt vises en dropdown liste med alle de felter, der er oprettet på listen.

Til hvert felt i importfilen skal du vælge det felt på listen, som data ønskes importeret til.

Hvis der er kolonner i import filen, der ikke skal medtages, så vælg "Se bort fra".

Ved "Medlem" kan du få vist data for de første 5 medlemmer på listen, så du kan tjekke at match og data er korrekt.

Når du er færdig, så husk at hvis medlem 1 vises kolonne overskrifter som medlems data, så skal du øverst på siden vælge "Fjern kolonneoverskrifterne fra filen" inden du importerer.

Når alt er klar og ser korrekt ud, så klik på [Importer medlemmer].

Start import 

Når alt er klar og ser korrekt ud, så klik på ’Importer medlemmer’.

Inden du begynder at udsende kampagner til listen skal du sikre, at importen er afsluttet. Du ser, om importen er færdig eller ej ved at vælge ’Lister’ i øverste menu. Så kan du ud for den enkelte liste se, om den er færdig eller ej.

Efter import

Hvis der opstod fejl ved import af ét eller flere medlemmer, får sendes der en import_errors.csv fil (til adressen der blev indtastet ovenfor).

Filen indeholder de medlemmer, der ikke blev importeret.

Typiske fejl kan være:

 • En kolonne indeholder data, der ikke passer til den type, som det valgte liste-felt har (f.eks. tekst til et tal felt).
 • Der mangler @ i e-mail adresse
 • Der er et mobilnummer med bogstaver.
 • Der er dubletter i din fil.

Du kan nu afgøre, om disse medlemmer skal tilrettes og evt. forsøges importeret igen.

 

Husk! Det er dit ansvar, at din fil er korrekt og kan importeres til Heyloyalty.

API import

Via API er det muligt, at importere medlemmer enkeltvis eller bulk. Hermed kan man lave en automatisk løsning, der straks opretter, ændrer eller sletter medlemmer i HL.

At få dette gjort muligt på dit system kræver kodning af en udvikler.
Læs mere her: https://github.com/Heyloyalty/api/wiki/Members

Det vil normalt være en fordel, at man opdaterer hvert medlem enkeltvis, så snart der er en ændring på det medlem. Dermed er data hurtigt opdaterede i HL og man risikerer ikke, at eventuelle følgende ændringer kommer over i forkert rækkefølge.

Api Bulk import
Med Bulk Import kan man oprette/opdatere mange medlemmer samtidig. Dette er hurtigere end at tage hvert medlem enkeltvis.

For at gøre dette skal der genereres en csv fil med medlemmer. Dette svarer til hvad der er beskrevet ovenfor til manuel import.

Land
Ved API import skal man anvende de specielle HL koder for hvert land (Danmark=DK).

Man kan lave et API kald der returnerer alle landekoder. Se mere på Github.

Bemærk at du selv skal sikre, at data er 100% i orden. E-mail dubletter vil f.eks. ikke altid blive fanget ved bulk import.

Bemærk:

 • Du skal skal sikre, at data er 100% i orden. E-mail dubletter vil f.eks. ikke altid blive fanget ved bulk import.

 • Starter man en ny import inden den tidligere er afsluttet, så kan man ikke være sikker på rækkefølgen for udførelse (da det kan være forskellige servere, der håndterer hver import).
  Er rækkefølgen vigtig, så 
  er det muligt, at foretage et API kald til listen, for at få svar på, om der er en igangværende import.

 

Landekoder

Afghanistan AF 
Albania AL 
Algeria DZ 
American Samoa AS 
Andorra AD 
Angola AO 
Anguilla AI 
Antarctica AQ 
Antigua and Barbuda AG 
Argentina AR 
Armenia AM 
Aruba AW 
Australia AU 
Austria AT 
Azerbaijan AZ 
Bahamas BS 
Bahrain BH 
Bangladesh BD 
Barbados BB 
Belarus BY 
Belgium BE 
Belize BZ 
Benin BJ 
Bermuda BM 
Bhutan BT 
Bolivia BO 
Bosnia and Herzegovina BA 
Botswana BW 
Brazil BR 
British Indian Ocean Territory IO 
British Virgin Islands VG 
Brunei BN 
Bulgaria BG 
Burkina Faso BF 
Burundi BI 
Cambodia KH 
Cameroon CM 
Canada CA 
Cape Verde CV 
Cayman Islands KY 
Central African Republic CF 
Chad TD 
Chile CL 
China CN 
Christmas Island CX 
Cocos Islands CC 
Colombia CO 
Comoros KM 
Cook Islands CK 
Costa Rica CR 
Croatia HR 
Cuba CU 
Curacao CW 
Cyprus CY 
Czech Republic CZ 
Democratic Republic of the Congo CD 
Denmark DK 
Djibouti DJ 
Dominica DM 
Dominican Republic DO 
East Timor TL 
Ecuador EC 
Egypt EG 
El Salvador SV 
Equatorial Guinea GQ 
Eritrea ER 
Estonia EE 
Ethiopia ET 
Falkland Islands FK 
Faroe Islands FO 
Fiji FJ 
Finland FI 
France FR 
French Polynesia PF 
Gabon GA 
Gambia GM 
Georgia GE 
Germany DE 
Ghana GH 
Gibraltar GI 
Greece GR 
Greenland GL 
Grenada GD 
Guam GU 
Guatemala GT 
Guernsey GG 
Guinea GN 
Guinea-Bissau GW 
Guyana GY 
Haiti HT 
Honduras HN 
Hong Kong HK 
Hungary HU 
Iceland IS 
India IN 
Indonesia ID 
Iran IR 
Iraq IQ 
Ireland IE 
Isle of Man IM 
Israel IL 
Italy IT 
Ivory Coast CI 
Jamaica JM 
Japan JP 
Jersey JE 
Jordan JO 
Kazakhstan KZ 
Kenya KE 
Kiribati KI 
Kosovo XK 
Kuwait KW 
Kyrgyzstan KG 
Laos LA 
Latvia LV 
Lebanon LB 
Lesotho LS 
Liberia LR 
Libya LY 
Liechtenstein LI 
Lithuania LT 
Luxembourg LU 
Macau MO 
Macedonia MK 
Madagascar MG 
Malawi MW 
Malaysia MY 
Maldives MV 
Mali ML 
Malta MT 
Marshall Islands MH 
Mauritania MR 
Mauritius MU 
Mayotte YT 
Mexico MX 
Micronesia FM 
Moldova MD 
Monaco MC 
Mongolia MN 
Montenegro ME 
Montserrat MS 
Morocco MA 
Mozambique MZ 
Myanmar MM 
Namibia NA 
Nauru NR 
Nepal NP 
Netherlands NL 
Netherlands Antilles AN 
New Caledonia NC 
New Zealand NZ 
Nicaragua NI 
Niger NE 
Nigeria NG 
Niue NU 
North Korea KP 
Northern Mariana Islands MP 
Norway NO 
Oman OM 
Pakistan PK 
Palau PW 
Palestine PS 
Panama PA 
Papua New Guinea PG 
Paraguay PY 
Peru PE 
Philippines PH 
Pitcairn PN 
Poland PL 
Portugal PT 
Puerto Rico PR 
Qatar QA 
Republic of the Congo CG 
Reunion RE 
Romania RO 
Russia RU 
Rwanda RW 
Saint Barthelemy BL 
Saint Helena SH 
Saint Kitts and Nevis KN 
Saint Lucia LC 
Saint Martin MF 
Saint Pierre and Miquelon PM 
Saint Vincent and the Grenadines VC 
Samoa WS 
San Marino SM 
Sao Tome and Principe ST 
Saudi Arabia SA 
Senegal SN 
Serbia RS 
Seychelles SC 
Sierra Leone SL 
Singapore SG 
Sint Maarten SX 
Slovakia SK 
Slovenia SI 
Solomon Islands SB 
Somalia SO 
South Africa ZA 
South Korea KR 
South Sudan SS 
Spain ES 
Sri Lanka LK 
Sudan SD 
Suriname SR 
Svalbard and Jan Mayen SJ 
Swaziland SZ 
Sweden SE 
Switzerland CH 
Syria SY 
Taiwan TW 
Tajikistan TJ 
Tanzania TZ 
Thailand TH 
Togo TG 
Tokelau TK 
Tonga TO 
Trinidad and Tobago TT 
Tunisia TN 
Turkey TR 
Turkmenistan TM 
Turks and Caicos Islands TC 
Tuvalu TV 
U.S. Virgin Islands VI 
Uganda UG 
Ukraine UA 
United Arab Emirates AE 
United Kingdom GB 
United States US 
Uruguay UY 
Uzbekistan UZ 
Vanuatu VU 
Vatican VA 
Venezuela VE 
Vietnam VN 
Wallis and Futuna WF 
Western Sahara EH 
Yemen YE 
Zambia ZM 
Zimbabwe ZW 
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk