5.2 Kampagnestatistik

Du kan komme ind på kampagnestatistik ved at trykke på ’Se statistik’ via kampagneoversigt under ’Statistik’ eller ’Kampagner’. Her har du en række informationer, som beskriver din kampagne. Denne guide indeholder: Overblik, generelle informationer, klik, bounce informationGoogle Analytics, preview og SMS statistik.

Øverst i ’kampagnestatistik’ ser du fire faner: Overblik, demografi, Google Analytics og Preview.

Overblik

Dette vindue giver dig adgang til en række information. Øverst indeholder den de grundlæggende informationer om kampagnen, så som kampagnetype osv. Derudover indeholder fanen: Generelle informationer, klik, åbnede og klik, overblik, bounce information og tidspunkt på dagen.

Generelle informationer

Oversigten indeholder: Sendt, åbnede, åbningsrate, happy hour og afmeldte.

’Sendt’ er det antal modtagere, som du har sendt mails til.

Det er medlemmerne i det valgte segment (eller hele listen) minus de medlemmer, som ikke kunne mailes til. Det kan være af forskellige årsager - eksempelvis fordi de havde spam klaget eller deres e-mail var hard bounce markeret. 

’Åbnede’ viser det antal modtagere, der med garanti har åbnet kampagnen og fået billederne vist.

Der tælles kun én gang pr. modtager uanset hvor mange gange en modtager åbner mailen. Mail klienter fortæller ikke, at en modtager har åbnet en mail. For at tælle åbninger ser HL om modtageren har fået vist billederne i mailen.

Billederne er ikke med i selve mailen, men hentes først, når modtageren åbner mailen. Det kan være forskelligt, om mail klienten automatisk henter billeder ved åbning, eller om modtageren skal klikke for at hente billeder.

Først når billederne er hentet kan HL registrere, at modtageren har åbnet mailen og ønsker billederne vist. Det kan altså potentielt være mange flere, der har læst teksten i mailen og måske klikket på links, uden det tæller som en åbning.

’Åbningsrate’ er delen af modtagere ud af sendt mails, der har åbnet mailen med billeder.

 

’Happy hour’ er den time, hvor flest modtagere har åbnet mailen. Ofte vil det være kort tid efter mailen er blevet udsendt.

Hvis flere modtagere åbner mailen de følgende dage efter mailen blev sendt ud, kan timetallet løbende ændre sig.

Potentielt kan timetallet være før det klokkeslet, hvor mailen blev udsendt. Det kan eksempelvis ske, hvis en mail sendes fredag kl. 18, men størstedelen af modtagere åbner e-mailen lørdag kl. 10.

En samlet fordeling over hele døgnet kan ses i bunden af siden under ’Tidspunkt på dagen’.

’Afmeldt’ er det antal medlemmer, der har klikket på afmeld linket i den specifikke mail og rent faktisk afmeldt sig. Der tælles ikke hvis medlemmet fortryder og ikke afmelder sig alligevel.

Klik

’Klik’ er det samlede antal links modtagerne har klikket på. Der tælles kun én gang pr. modtager pr. link.

Eksempel: 88 modtagere har hver klikket på ét link, det giver 88 klik. Samtidig har 50 andre modtagere hver klikket på 2 links, det giver 100 klik (50*2 = 100). I alt vil statistikken vise, at der har været 188 klik. NB! Er der modtagere der har klikket mere end én gang på et link, vil det stadig kun tælle for et klik.

’Unikke kliks’ er det antal forskellige modtagere, der har klikket på mindst ét link. Det vil sige, den tæller hvor mange personer, der har klikket på et link i din kampagne. Herunder viser den, at 143 personer har klikket på et link i din kampagne. Selv om en modtager klikker 10 gange på 4 forskellige links, så tæller det kun for én.

Bemærk at klik på afmeld link også tæller med i Klik og Unikke kliks - uanset om brugeren faktisk afmelder sig eller ej. 

Unikke klik pr. link

Ønsker du at se, hvor mange forskellige modtagere, der har klikket på hvert specifik link, så fremgår det af Preview siden. Her tæller hver modtager kun én gang pr. link - men kan godt tælle op på flere forskellige links. 

’CTR’ (click-through-rate) er procentdelen af de modtagere, der har åbnet kampagnen og klikket på et link. Dette betyder, at hvis du fx sender en kampagne til 1.000 modtagere, og 400 af dem har set det, og 200 har klikket på et link, vil din CTR (eller klikfrekvens) være på 50 %. Det er altså 400 sete mails/antal som har klikket på et link.

Bemærk: Der kan være tilfælde, hvor antallet af unikke klik er større end antallet af åbnede mails. Det kan ske, hvis nogle modtagere klikker på links uden at have fået vist billeder i mailen.

Man kunne måske argumentere, at en modtager der klikker et link, altid burde tælle som en åbning. HL tæller det dog kun som en åbning, hvis modtageren har fået vist hele mailen med billeder.

Bounce information

Soft- og hard bounce er betegnelser for en e-mail, der af forskellige årsager ikke kan leveres til modtageradressen, og hvor modtagerserveren returnerer en fejl kode. En soft- eller hard bounce bliver ikke registreret på SMS, da SMS modtagerservere ikke returnerer fejl beskeder

Soft bounce er en midlertidig fejl, såsom en fyldt mailbox. HL forsøger at levere flere gange med stigende interval og opgiver så, hvis det stadig ikke lykkes. Sendes der en ny mail senere, så kan den måske godt leveres.

 

Hard bounce betyder en permanent fejl, fx en lukket e-mailadresse. Alle medlemmer, der har status ”Hard Bounce”, bør fjernes fra HL, da det ikke er muligt at maile til e-mail adressen.

Under "Lister" kan du finde hver enkelt modtager og se medlemsdetaljer. Ved "Status e-mail" vil det fremgå, hvis medlemmet aktuelt er soft bounce eller hard bounce markeret. Læs mere om lister, her.

Man kan også segmentere på "Status e-mail" og så vælge "Har valgt én af" samt enten "Soft bounce" eller "Hard bounce". Så kan man finde alle medlemmer med den status. Læs mere om segmentering, her.

Hard bounce håndtering, problem og løsning:

Hard bounce håndtering

Når en e-mail hard bouncer, blokerer HL for mails i 3 måneder. Herefter frigives e-mailen - og vil måske hard bounce igen.

Hard bounce problem

Gentagende hard bounces kan give en dårlig rating hos mail serverne.

Det giver en større risiko for, at dine mails til andre modtagere vil blive afvist eller betragtet som spam. Det er derfor vigtigt, at du inden for de 3 måneder får behandlet hard bounce medlemmer.

Kan du kontakte medlemmet på anden vis, f.eks. via SMS, så kan du bede medlemmet om, at kontrollere og opdatere e-mail adresse - måske har personen fået en ny e-mail adresse.

Fjern hard bounce e-mails

Medlemmer der ikke kan kontaktes eller som ikke reagerer, bør du fjerne helt fra HL.Beholder du medlemmet i egne systemer, så kan du markere e-mailen som fejlagtig eller manglende. Du bør lave denne oprydning mindst én gang hver anden måned - gerne oftere.

Hvis ikke, så risikerer du ved hver udsendelse at have mange hard bounces - når dem der hard bouncede for 3 måneder siden, gør det igen.

Åbnede og klik

Længere nede på siden finder du en graf med ’åbnede og klik’ statistik for kampagnen.

Du kan ændre den periode som grafen viser, med de to små knapper du kan trække horisontalt i.

 Overblik: Viser grafisk fordelingen af ikke åbnede, åbnede, soft bounce, hard bounce og spam klager.

 Tidspunkt på dagen: Viser fordeling over døgnet for åbninger og klik. Bemærk at det er siden kampagnen blev udsendt, og grafen kan derfor vise et gennemsnit af flere døgn.

Demografi: I fanebladet Demografi kan du se, hvor dine modtagere har åbnet dine mails.

Og på hvilke type enhed dine modtagere har åbnet mailen.

Google Analytics

Kort forklaret, kan du bruge Google Analytics integrationen til at se, hvor meget din kampagne hjælper med at omsætte for. Du kan læse mere om Google Analytics statistik, her.

Preview

Under Preview fanes kan du se et preview af kampagnemailen samt de 10 links, der er blevet klikket mest på.

 

Ved hvert link vises antallet uafhængige unikke/forskellige modtagere, der har klikket på linket. Der tælles kun én gang pr. modtager selv om modtageren klikker på det samme link flere gange. En modtager, der klikker på tre forskellige links, vil tælle én op på hver af de tre links.

SMS statistik

Vælger du ’Statistik’ for en almindelig sms, er din statistikoversigt ikke nær så detaljeret, da det ikke på samme måde er muligt at måle som ved de andre kampagne-typer. Men du får stadigvæk et overblik over, om dine sms’er når frem til modtagerne. I ’Overblik’ får du detaljer for din sms-kampagne.

Og i ’Preview’ ser du, hvad du skrev.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk