Follow

2.3.3 HTML-blok

Editoren danner normalt automatisk HTML indholdet til din mail, når du trækker elementer ind, tilføjer tekst og justerer indstillinger. Du har dog også mulighed for at trække en HTML blok ind, hvor du selv kan indtaste HTML kode. Denne guide indeholder: Simpel brug, videoguide og avanceret brug.

Simpel brug

Dette kan anvendes til funktioner, der ikke er tilgængelig i editoren - som f.eks. et interaktivt Google Map. Du kan trække et HTML element ind i en blok

I HTML blokken har du mulighederne:

  • Kilde
    Rediger den rå HTML klide tekst - design, formattering, billeder, tekst, links m.v.

  • Indsæt HTML
    Vælg evt. en af de tilgængelige HTML snippets. Det er HTML kode, der inddeler blokken i rubrikker.
    Der er indsat noget standard indhold som eksempler.
    HTML koden kan du efterfølgende tilpasse med Kilde funktionen, så det kommer til at se ud som du ønsker.

Vær opmærksom på, at forskellige browsere og mobil klienter i nogle tilfælde kan vise kode forskelligt og at ikke alle mail klienter understøtter alt.

Anvendelse kræver god viden om HTML og der er stor risiko for at lave fejl, hvorved mailen ikke vil blive vist korrekt på alle enheder. Sørg for at teste resultatet grundigt inden du udsender til mange.

 

Videoguide
http://screencast.com/t/O3eAEM5n

Avanceret brug

Tekst
Du indsætter tekst, ved blot at skrive direkte i feltet, som man kender det fra andre editorer. Forskellen er dog, at du ikke direkte kan formatere din tekst i editoren. Det er her "Kilde" knappen kommer ind i billedet. Når du har skrevet din tekst, klikker på du "Kilde" og et popup vindue kommer frem. Her ser du selve kildekoden, som din blok er bygget op af.
Hvis du finder den tekst du netop har skrevet, vil den formentlig stå i et såkald "<p>" tag, det står for "paragraph". En paragraph begynder altid med <p> og slutter med </p>.
Ønsker du en overskrift, bruger man "header" tags til dette: h1, h2, h3 osv. Hvor h1 er den største, dernæst h2 osv.
Princippet med "header" tags er det samme som "paragraph", det begynder med <h1> og slutter med </h1>.

Det er også muligt at gøre en tekst fed, ved at bruge "bold" tagget: <b>jeg er en fed tekst</b>


Billede:
Et eksisterende billede udskiftes let, ved at dobbeltklikke på billedet. En popup kommer frem, og et "URL" feltet står stien til dit billede. Ønsker du et nyt billede, udskifter du blot hele stien med stien til det nye billede. Husk blot at billedet skal være offentlig tilgængeligt, dvs. at det skal kunne vises i en browser af alle.
Du indsætter let et billede fra mediearkivet. Find det billede du ønsker at indsætte fra mediearkivet, højreklik på billedet og vælg "information". I info boksen vises en sti, og det er denne sti du skal bruge i "URL" feltet til dit billede. Klikker du på stien i mediearkivet, åbner billedet op i en ny fane, og du kan herefter let klikke oppe i browserens URL felt og kopiere hele stien.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk