8.11 Hvis der er fejl i dit feed

Når du bruger feeds, som indhold i en mail (Produktfeed, Open Graph, RSS osv.), henter Heyloyalty feed data, når mailen skal sendes. Heyloyalty henter ligeledes feed data, når der sker en synkronisering, hvilket typisk sker om natten.

Hvis feedet ikke er tilgængelig eller mangler data, så kan man måske ikke nå at reagere og rette fejlen inden en kampagne skal udsendes.

Heyloyalty kan ikke proaktivt overvåge alle feeds løbende. Det ville kræve, at hele feedet periodisk blev hentet og kontrolleret. Det vil belaste både dine og Heyloyaltys servere.

Du skal derfor sikre egen proaktiv overvågning og kontrol af feeds, så du selv kan reagere hurtigt, hvis der er problemer.

Hvis et produktfeed ikke er tilgængelig, så vil Heyloyalty normalt, som backup, benytte det seneste feed. Det kan naturligvis medføre, at produkter og priser ikke er fuldt opdaterede.

En konsekvens af mangel på data, kan være en rubrik uden indhold - f.eks. "Mest solgte produkter" uden viste produkter.

Note: Heyloyaltys vil senere tilføje muligheder for at vælge hvad der skal ske, hvis der er problemer med et feed ved udsendelse.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk