8.5 Productfeed

Med 'Productfeed' kan du lynhurtigt trække produkter fra din webshop ind i dit nyhedsbrev og på minutter lave, hvad der ellers let kan tage timer. Før du kan tage dit productfeed i brug, skal du have et feed i din webshop. Hvis ikke du allerede har et productfeed, fra fx Google Shopping eller Pricerunner, så er det noget din it-udvikler kan hjælpe dig med. Hvis du har et feed, så skal du blot mappe dine produkter. For at tage dit feed i brug, skal du bruge en indholdstemplate - enten en af Heyloyalty's stadardtemplates, eller en du selv designer. 
Denne guide indeholder: Sådan opretter du et Productfeed, integration med Heyloyalty, mapping, Productfeed templates og indsæt produkter i nyhedsbrev med Productfeed.

Når du opsætter din e-mail i Heyloyalty kan du helt enkelt trække en blok med 'Productfeed' ind i mailen, det sted, hvor du ønsker dine webshopprodukter vist.

Du kan nu søge i produkterne i webshoppen ud fra navn, pris o.l. samt trække dem ind i nyhedsbrevet med drag-and-drop.

Samtidig kan du vælge, hvordan de skal vises med overskrift, billeder, pris, beskrivelse, rabat eller hvad du ellers finder passende.

For at dette kan fungere, så kræver det blot, at der er opsat et productfeed på din webshop.

I det følgende forklarer vi, hvordan et Productfeed kan sættes op.

Sådan opretter du et Productfeed

For at overføre produktdata fra din webshop til andre systemer, som f.eks. Heyloyalty, skal du oprette et Productfeed.

Med Productfeed mener vi en samlet oversigt over produkter og deres egenskaber fra din webshop i XML- eller JSON-format.

Hvor mange og hvilke produktdata du ønsker overført, bestemmer du selv ud fra, hvad der passer bedst til dine produkter. Typisk omfatter det navn, pris, beskrivelse og link til billede.

Dette Productfeed bliver samlet i et endpoint/en URL, som Heyloyalty bruger.

Hvis du ikke allerede har et tilgængeligt productfeed fra eksempelvis Raptor (Vær opmærksom på ændrede metatags), så skal du have din webansvarlige til at udvikle det.

Productfeed-eksempel

Her vises et enkelt eksempel på, hvordan et productfeed kan bygges op i XML. Hver enkel produktinformation/attribut skrives ind mellem de beskrivende tags, og så fortsætter listen alt efter, hvor mange produkter du vil have i dit Productfeed.

<?xml version="1.0"?>
<products>
<product>
<ProductId>abc1234</ProductId>
<Productname>sprintersko Gel Air 3000</Productname>
<ProductUrl>http://www.loebeshop.dk/abc1234/url</ProductUrl>
<ProductImageUrl>http://www.loebeshop.dk/abc1234/image-url</ProductImageUrl>
<Categoryid>123</Categoryid>
<Categoryname>Sko</Categoryname>
<Brand>Adidas</Brand>
<Description>Dejlige, hurtige sko med stødabsorberende gel</Description>
<OriginalPrice>999,00</OriginalPrice>
<Price>699,00</Price>
<Instock>3</Instock>
</product>
</products>

Dit feed skal som minimum indeholde følgende (parentes er navnet i ovenstående eksempel): 

Feed-type (XML)
Felt navn (product)
Product-URL (ProductUrl)
Image-URL (ProductImageUrl)
Sale price (Price)
Description (Description)

Billeder

Vi anbefaler, at de billeder, der linkes til, er i 1:1 format i bredden og højden (fx 600x600px eller 500x500px) og i JPG format. Vi anbefaler dette, da det hjælper til et strømlinet udtryk i dit nyhedsbrev.


Integration med Heyloyalty

Når du har dit Productfeed klar, kan du nu nemt integrere det i Heyloyalty.

I Heyloyalty  finder du Productfeed under ’Indstillinger’ og fanebladet ’Integration’.

Ud for Productfeed klikker du på ’Redigér’, og du bliver så præsenteret for følgende vindue:


Som det er forklaret i infoboksen, navngiver du dit Productfeed, indsætter URL’en til dit Productfeed og klikker på fluebenet for at godkende.

Dit Productfeed er nu registreret, og ud for URL’en kan du se, hvornår det sidst er blevet opdateret i Heyloyalty.

Opdatering af Productfeed
Productfeedet opdateres automatisk hver nat 00.00 UTC (kl. 1.00 dansk tid) i Heyloyalty, men du kan også opdatere det manuelt ved at klikke på opdatér-symbolet, som ses på billedet nedenfor.

Feedet kan være utilgængeligt i nogle sekunder eller få minutter imens det bliver opdateret. Perioden, hvor feedet er utilgængeligt, afhænger af datamængden, som skal opdateres.

 

Bemærk:

Når du har sat din mail op med produkter via Productfeed, så opdateres produkterne i den pågældende kampagne ikke inden udsendelse.

I øjeblikket henter Heyloyalty produktdata ind, i det øjeblik du trækker et produkt over i din kampagne. Hvis mailen sendes dagen efter, så vil eventuelle ændringer i pris m.v. i dit Productfeed ikke komme med 

Hvis det derfor drejer sig om produkter, der kan ændre pris m.v. inden udsendelse, så anbefaler vi, at du opdaterer dit Productfeed, og sætter dine ønskede produkter ind i nyhedsbrevet kort før udsendelse.


Mapping

For at fuldføre dataintegrationen mellem dit Productfeed og Heyloyalty skal du ’mappe’ dine produktdata, så Heyloyalty kan gengive dem i det rigtige format.

Mapping er, kort sagt, at du fortæller, hvad dine produktattributter hedder i det tilhørende Productfeed, ud for hvad Heyloyalty kalder de samme attributter.

Produktattributtens navn er det, der står inden for <>-klammerne i eksemplet med XML-productfeedet.

Billedet nedenfor viser, hvordan attributter fra Productfeed-eksemplet fra punkt 1 mappes op imod Heyloyaltys synonymer for samme data.

Du udfylder felterne ud fra den data, du ønsker at knytte til hver enkelt produkt. Heyloyalty har felter til de mest almindelige attributter, men ønsker du at tilknytte yderligere datatyper, kan du benytte customfelterne nederst i mapping:

På den måde kan Heyloyalty tolke de data, der ligger i dit Productfeed.

Husk at klikke ’Gem’

Productfeed templates

Heyloyalty tilbyder en standardskabelon, som også er kendt fra RSS-feeds, Raptor-Productfeeds og Open Graph. Her kan du vælge, hvad dine feeds skal indeholde og redigere udseendet af overskrift, beskrivelse, billede, pris, førpris, og knap.

Ud over vores standard template, tilbyder vi en række færdige designs.

Har du brug for et andet design eller supplerende informationer til dine feeds/produktvisninger, er det muligt at lave din helt personlige template direkte i Heyloyalty. Dette er muligt via menupunktet ’Template’, men kan også styles, når du indsætter produkter i maildesigneren på step 2.

Heyloyalty tilbyder som standard en række flettefelter, som du kan vælge imellem, når du selv laver din skabelon (se billede).

Indholdet af disse flettefelter hentes via såkaldte metatags fra din webshop. Du kan også få lavet yderligere metatags med tilhørende flettefelter via personlige skabeloner. Dette beskrives nærmere i afsnittet nedenfor.

Personlige skabeloner/’custom templates’ kræver, ligesom opsætning og integration af Productfeeds, visse tekniske forudsætninger. Derfor tilbyder vi opsætning samt sparring om indhold og design gennem vores tætte samarbejdspartner Loyalitetsbureauet.

Indsæt produkter i nyhedsbrev med Productfeed

Hvor du før skulle overføre et billede, skrive overskrift, beskrivelse, pris og førpris osv. i flere celler, så søger du blot efter dit ønskede produkt. Heyloyalty finder produktet via dit Productfeed og henter det direkte ind i dit nyhedsbrev i din ønskede template.

På step 2 i kampagneoprettelsen under ’Vælg tabeller’ trækker du 'Productfeed' ind i nyhedsbrevet. Et nyt vindue åbner, hvor du kan søge og indsætte dine produkter. Se eksemplet nedenfor:

Vælg det antal produkter (1-4), du vil vise pr. række i dit nyhedsbrev.

Vælg hvilket Productfeed, produkterne skal hentes fra.

Vælg din ønskede template. Skal det være Heyloyaltys standardskabelon eller en customtemplate efter dine ønsker. Brug endelig de tilgængelige templates.

Du kan i styling indsætte CSS kodning for at style den yderste wrapper. Wrapperen er det design/HTML-kode, der ligger omkring produkterne.

I feltet ’Find produkter’ kan du frit søge efter de produkter, der ligger i dit Productfeed. Der søges efter alt indhold fra produktnavn, produktbeskrivelse mv.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk