Follow

DanDomain dokumentation

I denne dokumentation klæder vi dig på til at forstå vores integration mellem Heyloyalty og DanDomain. Forhåbentligt giver det dig et klart billede af vores integration, der mindsker risikoen for misforståelser.

Vi har beskrevet, hvordan integrationen fungerer, samt hvilke data der flyder mellem din webshop og din Heyloyalty-konto. Du har altid mulighed for at tilpasse integrationen i et vist omfang, hvis ikke du ønsker at bruge vores standard-integration.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dokumentationen, er du velkommen til at kontakte vores Customer Succes Team:

Telefon: 87 300 399

E-mail: support@heyloyalty.com

 

Første synkronisering mellem DanDomain og Heyloyalty:

Når du gennemfører installationen og integrationen af Heyloyalty-app’en i din DanDomian-webshop, køres der er en initial sync (førstegangssynkronisering). Her generes en liste til din konto. Listen indeholder en række felter, der udgør datagrundlaget for din e-mail marketing. Under ”Opdatering af medlemmer” kan du læse mere om, hvilke informationer der sendes frem og tilbage mellem DanDomain og Heyloyalty.

Nedenfor kan du læse om, hvilke muligheder du har for at overføre medlemmer i forbindelse med installationen af Heyloyalty.

Overførsel af medlemmer til Heyloyalty

I forbindelse med installationen af Heyloyaltys app i din DanDomain-webshop skal du tage stilling til, hvordan du vil overføre medlemmer til Heyloyalty første gang. Du kan vælge imellem følgende muligheder:

 1. Nej tak – ingen medlemmer overføres.
 2. Ja tak – alle kunder overføres til Heyloyalty, hvor de placeres på den autogenerede liste. Det er dit ansvar at sikre, at alle dine kunder har afgivet permission til e-mail marketing.
 3. Sende en .CSV-fil – denne funktion eksporterer alle dine kunder ud i en .CSV-fil, herefter kan du importere disse til Heyloyalty. Det er dit ansvar, at de medlemmer du importerer, har afgivet permission til e-mail marketing.

Reserveret felt 5

Når du integrerer din webshop med Heyloyalty, beder vi dig bruge "Reserveret felt 5" til at samle permissions og data på dine medlemmer. Hvis ikke du følger guiden og bruger dette felt, så kan Heyloyalty ikke garanterer, at din integration virker efter hensigten. 

Du kan opleve følgende udfordringer: 

 • Medlemmer, som er oprettet i Heyloyalty, bliver ikke opdateret fra checkout. Du får altså ikke dine medlemmers købsdata opdateret i Heyloyalty.
 • Medlemmer, der oprettes og opdateres i Heyloyalty via import, bliver ikke opdateret eller oprettet i DanDomain.
 • Medlemmer, der oprettes og opdateres via API eller andre integrationer, får ikke opdateret data i DanDomain, samt de bliver ikke oprettet i DanDomain. 

Reserveret felt 5 hedder på din liste i Heyloyalty "modtag nyhedsbrev". Feltet blev tidligere brugt til at håndtere på om medlemmerne måtte få dit nyhedsbrev. Grundet opdatering i integrationen har vi kunne sikre at feltet kun benyttes til at se om medlemmer skal tilføjes listen, ved tilmelding fra dit købsflow. 

 • kort fortalt: Hvis feltet bliver sat til "Ja tak" ved køb, så henter vi medlemmet. 
  • Hvis feltet er "Nej tak", så gør vi intet
  • Hvis medlemmet tidligere har accepteret dit nyhedsbrev og findes på listen i Heyoyalty, så får vi stadig deres sidste køb med ind på listen.
  • Hvis de afmelder sig dit nyhedsbrev, bliver de opdateret 

 

Oprettelse af medlemmer:

Når du vælger at bruge integrationen mellem Heyloyalty og DanDomain, er der en række forskellige måder, hvorpå et medlem kan blive oprettet i Heyloyalty. Nedenfor beskrives det nærmere, hvordan medlemmer kan oprettes, og hvad der er konsekvensen af de forskellige fremgangsmåder.

Manuel oprettelse af medlem i Heyloyalty

I Heyloyalty har du mulighed for at manuelt oprette medlemmer på din liste. Såfremt du ikke har deaktiveret 2-vejs-integrationen, bliver det nyoprettede medlem i Heyloyalty oprettet i dit debitorkartotek i DanDomain. Dette skyldes, at integrationen er 2-vejs, og derfor synkroniserer Heyloyalty din medlemsliste med dit debitorkartotek.

Tilmelding via checkout

Når du opsætter integrationen mellem Heyloyalty og din DanDomain-webshop, skal du oprette et tilmeldingsfelt i dit checkoutflow. Hvis en kunde accepterer at modtage dine nyhedsbreve, bliver kunden oprettet som medlem i Heyloyalty på din DanDomain-liste.

Har du dobbelt opt-in på listen i Heyloyalty, kan du deaktivere opt-in fra DanDomain-webshop så medlemmer ikke skal bekræfte deres tilmelding (via en dobbelt opt-in), når de tilmelder sig via checkout.

Har du valgt at deaktivere 2-vejs-integrationen, vil der stadig blive oprettet medlemmer i Heyloyalty, hvis integrationen er sat korrekt op. Det skyldes, at du ved at fjerne 2-vejs-integrationen kun har blokeret for, at Heyloyalty sender data tilbage til din webshop. Du kan læse mere om at deaktivere 2-vejs-integrationen nedenfor.

Tilmelding via Heyloyalty-tilmeldingsformular

Du har mulighed for at oprette en tilmeldingsformular i Heyloyalty. Denne kan du implementere på din webshop. Hvis du implementerer en tilmeldingsformular på din webshop, bliver de medlemmer, der tilmelder sig via denne, oprettet i Heyloyalty – og derefter i dit debitorkartotek. Dette skyldes, at du som udgangspunkt har en aktiv 2-vejs-integration, der sender nyoprettede medlemmer i Heyloyalty over i dit debitorkartotek. Du har mulighed for at deaktivere dette ved at deaktivere webhooket i Heyloyalty. Det kan du læse mere om nedenfor.

Tilmelding via leadgenereringsværktøj

Du har mulighed for at integrere en række leadgenereringsværktøjer med Heyloyalty. Det kan f.eks. være GetSiteControl eller andre pop-up-værktøjer. Bruger du et af disse værktøjer, så vil tilmeldingerne blive oprettet i Heyloyalty – og foretager medlemmet et køb på din webshop, bliver medlemmet beriget med data fra DanDomain.

Import af medlemmer

I Heyloyalty kan du lave en manuel import via en .csv-fil. Funktionen kan bruges til at oprette medlemmer. Når du opretter medlemmer via en import til Heyloyalty, bliver de ikke oprettet i dit DanDomain-debitorkartotek. Dette skyldes, at der kan være kunder, der ikke er interesseret i, at det sker automatisk. Medlemmer bliver dog oprettet i dit debitorkartotek i det øjeblik, medlemmet foretager et køb i din webshop. Den data der kommer på medlemmet i DanDomain, bliver automatisk sendt til Heyloyalty, hvorefter medlemmets data bliver beriget med den nye data.

 

Opdatering af medlemmer:

Med integrationen mellem Heyloyalty og DanDomain er der flere forskellige muligheder for at opdatere dine medlemmer. Da integrationen som udgangspunkt er en 2-vejs-integration, vil opdateringer af dine medlemmer i Heyloyalty opdatere dine data på medlemmerne i dit debitorkartotek i DanDomain.

Det betyder, at hvis et medlem opdaterer sin adresse i forbindelse med en Heyloyalty-opdateringsformular, bliver denne opdatering sendt retur til DanDomain. Derved vil medlemmets adresse blive ændret i dit DanDomain-debitorkartotek.

Du har mulighed for at deaktivere 2-vejs-integrationen, så det kun er opdateringer fra debitorkartoteket i DanDomain, der slår igennem begge steder. Du kan læse nærmere om, hvordan du deaktivere 2-vejs-integrationen nedenfor.

Vælger du at deaktivere 2-vejs-integrationen vil opdateringer på medlemmet i Heyloyalty ikke slå igennem i dit debitorkartotek. Dette kan have den konsekvens, at et medlems adresse er opdateret i Heyloyalty – men ikke i DanDomain.

Hvilke felter kan opdateres i både Heyloyalty og DanDomain

Her har vi samlet den komplette liste over de informationer, som i udgangspunktet findes i både Heyloyalty og DanDomain, når du arbejder med den autogenerede liste. Det vil sige, at listen nedenfor viser, hvilke medlemsinformationer der bliver opdateret via 2-vejs-integrationen som standard – altså hvilke oplysninger kan opdateres i både Heyloyalty og DanDomain.

Vi importer ændringer fra DanDomain på

'customer_type', Kundetype

'firstname ', Kontaktperson indtil mellemrum

'lastname', Kontaktperson efter mellemrum

'address', Adresse

'zip_code', Postnummer

'city', By

'country', Land

'mobile', Telefon

'email', email

Total antal ordre (Customfelt)

Total antal produkter købt (Customfelt)

Gennemsnitlig antal produkter (Customfelt)

Gennemsnitlig pris per ordre (Customfelt)

Totalt forbrug (Customfelt)

Sidste købsdato (Customfelt)

Første købsdato (Customfelt)

Vi sender ændringer til DanDomain på

"address": Addresse

"attention": Fornavn Efternavn

”city": By

"countryId": Land*

"customerType": Kunde type (custom)

"email": Email

"phone": Mobilnummer

"reservedField5": newsletter (custom)

"zipcode": Postnummer

 

Hvis du tilføjer et felt på din Heyloyalty-liste, der ikke findes i DanDomain, så kommer denne data ikke retur til DanDomain – den vil kun være i Heyloyalty.

*Hvis et opdateret medlem i Heyloyalty har et land tilknyttet, vil dette følge med over i shoppen uanset sproglaget på listen.  

Afmelding af medlemmer:

Når du arbejder med e-mail marketing, skal du give dine medlemmer mulighed for at afmelde sig din nyhedsbrevsservice. Med integrationen mellem DanDomain og Heyloyalty kan man afmelde sig dit nyhedsbrev på flere forskellige måder. Nedenfor har vi samlet disse.

Afmelding via nyhedsbrev

Dine medlemmer har mulighed for at afmelde sig dit nyhedsbrev via dine e-mails, da disse skal indeholde et afmeld-felt. Når et medlem afmelder sig din liste i Heyloyalty, sendes der ikke flere mails til medlemmet. Heyloyalty sender afmeldingen retur til DanDomain, så medlemmets permission bliver slettet i DanDomain-debitorkartoteket.

Sletning af kunder i DanDomain-debitorkartotek

Du har mulighed for at manuelt slette kunder i dit debitorkartotek i DanDomain. Når du sletter en kunde i dit kartotek, så foretager Heyloyalty et tjek på denne kundes ”Kundeid”, hvis dette id eksisterer på et medlem i Heyloyalty, afmeldes dette medlem.

Sletning af medlem i Heyloyalty

Du har mulighed for manuelt at slette et medlem i Heyloyalty. Hvis du sletter et medlem i Heyloyalty, sendes der ikke længere mails til dette medlem. Heyloyalty returnerer til DanDomain, at kundens nyhedsbrevspermission skal fjernes.

Dette er også tilfældet, hvis du foretager et bulkslet (sletter flere medlemmer på én gang). Så markerer du flere medlemmer i Heyloyalty og sletter disse, bliver deres permission i dit debitorkartotek fjernet.

Tilmelding af tidligere afmeldte medlemmer

Hvis et afmeldt medlem beslutter sig for at tilmelde sig dit nyhedsbrev igen, kan det gøres på forskellige måder.

Et medlem kan gentilmelde sig via en Heyloyalty-tilmeldingsformular. Så oprettes medlemmet i Heyloyalty, og Heyloyalty sender dette retur til DanDomain, hvor der derefter oprettes en ny kunde i dit debitorkartotek. Næste gang kunden foretager en opdatering på din shop – eksempelvis gennem et køb, beriges medlemmet i Heyloyalty med al den data, der er knyttet til medlemmets e-mailadresse. Databerigelsen kommer alene fra DanDomain, hvorfor den gamle Heyloyalty-data ikke bliver tildelt medlemmet.  Det skyldes, at det er et helt nyt Heyloyalty-medlem.

Et medlem kan gentilmelde sig via checkout på din webshop. Hvis det er tilfældet, så sender din DanDomian-shop en besked til Heyloyalty om, at der skal oprettes et nyt medlem. Dette medlem bliver oprettet på din liste i Heyloyalty som et nyt medlem.

 

Hvilke data sendes mellem DanDomain og Heyloyalty:

Med vores 2-vejs-integration mellem DanDomain og Heyloyalty sendes der en række data frem og tilbage mellem de to systemer. Du har selv mulighed for at tilpasse denne datastrøm, hvis ikke du er interesseret i denne form for datastrøm.

Data der sendes fra DanDomain til Heyloyalty

Her er den samlede liste over den data, der sendes fra DanDomain til Heyloyalty.:

Fornavn

Efternavn

E-mail

Mobilnummer

Adresse

By

Land

Postnummer (Customfelt)

Kunde id (Customfelt)

Modtag nyhedsbrev (Customfelt)

Kundetype (Customfelt)

Total antal ordre (Customfelt)

Total antal produkter købt (Customfelt)

Gennemsnitlig antal produkter (Customfelt)

Gennemsnitlig pris per ordre (Customfelt)

Totalt forbrug (Customfelt)

Sidste købsdato (Customfelt)

Første købsdato (Customfelt)

Data der sendes fra Heyloyalty til DanDomain

Hvis et medlem bliver opdateret i Heyloyalty på følgende felter, bliver den nye data sendt retur til DanDomain. Det vil sige, at medlemmets oplysninger i dit DanDomain-debitorkartotek bliver opdateret.

Fornavn

Efternavn

E-mail

Mobilnummer

Adresse

By

Land

Postnummer

Reserveret felt 5 (modtag nyhedsbrev)

Kundetype

 

Mulighed for at deaktivere 2-vejs-integrationen:

Integrationen mellem din DanDomain-webshop og Heyloyalty er som udgangspunkt en 2-vejs-integration, hvor der sendes data imellem de to systemer. Du har mulighed for at deaktivere dette, hvis ikke du er interesseret i, at Heyloyalty skal opdatere dit debitorkartotek i DanDomain. Du kan også vælge at tilpasse de informationer, der sendes fra Heyloyalty til DanDomain.

Nedenfor har vi sammenfattet to korte guides, der viser dig, hvordan du sletter webhooket – samt hvordan du tilpasser webhooket.

 

Slet webhooket

Det gør du ved at klikke ”Rediger liste” på din DanDomain-liste.

2-1.png

Klik på fanebladet ”Webhooks”

7.png

Slet webhooket ved at klikke på sletikonet i højre side.

3.png

Nu sender Heyloyalty ingen data til din DanDomain-webshop.

 

Tilpas webhooket

Det gør du ved at klikke ”Rediger liste” på din DanDomain-liste.

2-1.png

Klik på fanebladet ”Webhooks”

7.png

Klik på redigeringsikonet i højre side

4.png

Fjern fluebenet ved de informationer, du ikke ønsker Heyloyalty skal opdatere og sende retur til din DanDomain-webshop.

5.png

Gem dit webhook

 

Mulighed for at opgradere fra DanDomain app'en

Det er kun muligt at opgradere fra app'en, hvis man har oprettet sin konto fra app'en og

 • Kun kunder som har reseller DanDomain kan opgradere, ellers vil fejl besked vises.
 • Der tjekkes ikke hvilken plan kunden har i HL og de vil få vist fejl hvis de vælger en plan som er mindre den de allerede har.
 • Ændres planer på HL-Admin skal de korrigeres særskilt her.
 • Tilføjes konto plan settings lige som fx Plan rabat, kontakt loft skal disse medsendes her for ikke at blive slettet.

Denne tilføjelse gør det muligt for kunder at opgradere til betalende licens men ikke udfylde andre konto oplysninger. Kan dette give problemer?
De har som freemium oprettet Firma, navn, efternavn, email, mobil, cvr.

 

Update pr. 20. september

Opret fra DD:

Vi tjekker om der er et medlem med den email i HL
Intet medlem fundet:
Kun hvis der i feltet findes og der står 'Ja tak' bliver kunder enten oprettet. (sikker på vores fejl har være at feltet ikke har været med i data fra deres shop)
Hvis medlem fundet:
laver vi en update af medlemmet. (skiftes til patch for at sikre andre custom felter ikke ændres)

Opdater fra DD:
Vi tjekker om der er et medlem med den email i HL:
Hvis medlem fundet:
laver vi en update af medlemmet. (skiftes til patch for at sikre andre custom felter ikke ændres)

Slet fra DD:
Finder HL medlem ud fra customer_id og sletter det fra HL.

Kun hvis der findes en email:
Vi henter kun medlemmer ind i Heyloyalty, hvis de er oplyst med en email adresse - når de hentes via integrationen. Dette gælder både op oprettelse og opdatering.

Årsagen hertil skyldes at vi ikke kan hente købsdata uden en email adresse.

Du kan sagtens have medlemmer på listen uden email adresse, men vi kan ikke hente dem via integrationen.

NOTE: Dette burde ikke være en generel udfordring, da man ikke kan lave en bestilling uden en email adresse.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk