Follow

DMARC – En ny DNS indstilling til at forbedre levering

DMARC er en ekstra type af DNS record man kan opsætte på sit domæne. Ideen med en DMARC record er at kunne overvåge hvordan et specifik domæne klarer sig.

Samtidig giver DMARC record’en dig mullighed for at blive adviseret, hvis der er mistanke om misbrug.

En DMARC record opsættes som en TXT record, hvor man kan tilføje flere parametre. Nedenfor ser du en liste over de parametre, der kan tilføjes.

NB: Inden du begynder at opsætte din DMARC record, så gør vi opmærksom på at denne kan påvirke flere SPF og DKIM records -  den er gældende for hele dit domæne.

Heyloyalty kan ikke holdes ansvarlig, for forkert opsætning. Det pålægger dig som domæneindehaver at kontrollere og sikre at dine DMARC indstillinger stemmer overens med dine ønsker og behov.

 

Hostname

Dmarc records har alle samme navneværdi, nemlig: _dmarc.ditdomæne.dk

Denne sættes som navnet på din record. 

 

Parametre der kan tilføjes:

v=DMARC1
Protocol versionen, som bliver hentet fra dit domæne, når en server ser en mail fra dig.

pct=50
Procent af mails der skal filtreres

ruf=mailto: postmester@ditdomane.dk
Reportering til modtager af ”forensic report”*. Du bestemmer selv hvem dette skal være

rua=mailto: postmester@ditdomane.dk
Reportering til modtager af ”aggregated  report”**. Du bestemmer selv hvem dette skal være

p=quarantine
Styring af mails der ikke overholder regelsættet. Der findes tre værdier: ”none”, ”quarantine” og ”reject”

sp=reject
Styring af regelsæt for subdomæne på original domænet

adkim=s
Definerer hvor strengent din DKIM record skal håndteres. Denne kan være hård  ((strict = s) eller afslappet (relaxed = r)

aspf=r
Definerer hvor strengent din SPF record skal håndteres. Denne kan være hård (strict = s) eller afslappet (relaxed = r)

 

* En ”forensic report” er en tilbagemelding, hvis et domæne fejler DMARC validering
** En ”Aggregated report” er en tilbagemelding over performance for et domæne.

Ovenstående er opsat som eksempler.

 

En DMARC record kan opsættes med forskellige værdier alt efter ønsker for de enkelte domæne. Det betyder at vi ikke kan fortælle dig hvordan din specifikke DMARC record skal sættes op.

Vi har dog lavet et eksempel på hvordan en DMARC kan se ud. I eksemplet er der brugt få restriktioner.

Eksempel:

V=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmester@ditdomane.dk; ruf=mailto:postmester@ditdomane.dk; adkim=r; aspf=r;

 

Er du i tvivl om hvad du skal gøre og hvordan din DMARC record skal se ud, skal du kontakte din IT ansvarlige eller supporten hos eventuelle partnere. Heyloyalty kan ikke opsætte recorden for dig.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk