Follow

Dokumentation for integrationen mellem Wannafind og Heyloyalty

I denne dokumentation klæder vi dig på til at forstå vores integration mellem Heyloyalty og Wannafind. Når du er færdig med læse dokumentationen, skulle du gerne have alle forudsætninger for at forstå, hvad du integreret med din webshop.

Vi har beskrevet, hvordan integrationen fungerer, samt hvilke data der flyder mellem din webshop og din Heyloyalty-konto. Du har altid mulighed for at tilpasse integrationen i et vist omfang, hvis ikke du ønsker at bruge vores standard-integration.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dokumentationen, er du velkommen til at kontakte vores Customer Succes Team:

Telefon: 87 300 399

E-mail: support@heyloyalty.com

 

To-vejs-integration

Integrationen mellem din webshop og Heyloyalty er en to-vejs-integration. Dermed sendes der data frem og tilbage mellem de to systemer. Du kan altid begrænse og deaktivere integrationen, hvis du ikke ønsker at have dette dataflow.

 

Første synkronisering mellem Wannafind og Heyloyalty

Når du har oprettet din Heyloyalty-konto, skal din webshop synkroniseres med Heyloyalty. Her vælger du, hvordan dine lister skal oprettes i Heyloyalty.

Du kan vælge mellem tre forskellige tilgange:

  1. Fordelt på flere lister: Her fordeles dine medlemmer på flere forskellige lister. Disse matcher dine oprettede brugergrupper i shoppen.
  2. Samlet på en liste: Her får hvert medlem en reference, som matcher dine brugergrupper i shoppen.
  3. Både samlet på én liste og fordelt på flere: Her har du en kombination af 1 og 2.

Den første synkronisering kaldes for en initial sync. Du kan nemt tjekke, hvorvidt der er gået noget galt med synkroniseringen. Hvis ikke du efter synkroniseringen har en eller flere lister, så skal du kontakte vores support.

Du skal dog være opmærksom på, at dine lister bliver først oprettet, når der er medlemmer i dine brugergrupper, som har afgivet permission til e-mail marketing.

Hvis du efter den første synkronisering opretter en ny brugergruppe i din shops backend, så bliver der oprettet en liste i Heyloyalty (hvis du har valgt 1 eller 3 ovenfor). Listen bliver dog først oprettet, når der er medlem med permission i din brugergruppe.

 

Oprettelse af medlemmer:

Samme som Wannafind + medlemmet bliver oprettet i den kundegruppe, som matcher listen i Heyloyalty.

Når du vælger at bruge integrationen mellem Heyloyalty og Wannafind, er der en række forskellige måder, hvorpå et medlem kan blive oprettet i Heyloyalty.

Nedenfor beskrives det nærmere, hvordan medlemmer kan oprettes, og hvad der er konsekvensen af de forskellige fremgangsmåder.

 

Manuel oprettelse af medlem i Heyloyalty

I Heyloyalty har du mulighed for at manuelt oprette medlemmer på din liste.

Hvis du ikke har deaktiveret 2-vejs-integrationen, så oprettes medlemmet i den kundegruppe, som matcher listen i Heyloyalty.

 

Tilmelding via checkout

Når du opsætter integrationen mellem Heyloyalty og din Wannafind-webshop, skal du oprette et tilmeldingsfelt i dit checkoutflow. Hvis en kunde accepterer at modtage dine nyhedsbreve, bliver kunden oprettet som medlem i Heyloyalty på den liste, der matcher kundegruppen i din shop – hvor kunden bliver oprettet.

Har du valgt at deaktivere 2-vejs-integrationen, vil der stadig blive oprettet medlemmer i Heyloyalty. Det skyldes, at du ved at fjerne 2-vejs-integrationen kun har blokeret for, at Heyloyalty sender data tilbage til din webshop. Du kan læse mere om at deaktivere 2-vejs-integrationen nedenfor.

 

Tilmelding via Heyloyalty-tilmeldingsformular

Du har mulighed for at oprette en tilmeldingsformular i Heyloyalty. Denne kan du implementere på din webshop. Hvis du implementerer en tilmeldingsformular på din webshop, bliver de medlemmer, der tilmelder sig via denne, oprettet i Heyloyalty – og derefter i den relevante brugergruppe i din shop.

Dette skyldes, at du som udgangspunkt har en aktiv 2-vejs-integration, der sender nyoprettede medlemmer i Heyloyalty over i din webshop. Du har mulighed for at deaktivere dette ved at deaktivere webhooket i Heyloyalty. Det kan du læse mere om nedenfor.

 

Tilmelding via leadgenereringsværktøj

Du har mulighed for at integrere en række leadgenereringsværktøjer med Heyloyalty. Det kan f.eks. være GetSiteControl eller andre pop-up-værktøjer. Bruger du et af disse værktøjer, så vil tilmeldingerne blive oprettet i Heyloyalty – og foretager medlemmet et køb på din webshop, bliver medlemmet beriget med data fra Wannafind.

 

Import af medlemmer

Hvis du vælger at lave en bulkimport (bruger importfunktionen i Heyloyalty) til din liste i Heyloyalty, så oprettes medlemmerne ikke i din webshops kundegrupper.

De enkelte medlemmer bliver parret og opdateret, når de foretager en handling på din webshop, som afføder en opdatering til Heyloyalty. Det kunne fx være, når de foretager et køb.

OBS! Parring og opdatering af medlemmet sker kun, hvis de bliver opdateret i den kundegruppe, der matcher listen i Heyloyalty, hvor de er oprettet.

 

Opdatering af medlemmer:

Med integrationen mellem Heyloyalty og Wannafind er der flere forskellige muligheder for at opdatere dine medlemmer. Da integrationen som udgangspunkt er en 2-vejs-integration, vil opdateringer af dine medlemmer i Heyloyalty opdatere dine data på medlemmerne i dine brugergrupper i Wannafind.

Det betyder, at hvis et medlem opdaterer sin adresse i forbindelse med en Heyloyalty-opdateringsformular, bliver denne opdatering sendt retur til Wannafind. Derved vil medlemmets adresse blive ændret i på brugeren i dine Wannafind-brugergruppe.

Du har mulighed for at deaktivere 2-vejs-integrationen, så det kun er opdateringer fra Wannafind, der slår igennem begge steder. Du kan læse nærmere om, hvordan du deaktivere 2-vejs-integrationen nedenfor.

Vælger du at deaktivere 2-vejs-integrationen vil opdateringer på medlemmet i Heyloyalty ikke slå igennem i Wannafind. Dette kan have den konsekvens, at et medlems adresse er opdateret i Heyloyalty – men ikke i Wannafind.

 

Hvilke felter kan opdateres i både Heyloyalty og Wannafind

Her har vi samlet den komplette liste over de informationer, som i udgangspunktet findes i både Heyloyalty og Wannafind, når du arbejder med en autogeneret liste. Det vil sige, at listen nedenfor viser, hvilke medlemsinformationer der bliver opdateret via 2-vejs-integrationen som standard – altså hvilke oplysninger kan opdateres i både Heyloyalty og Wannafind.

Heyloyalty importerer ændringer fra Wannafind på

Fornavn

Efternavn

Addresse

By

Land

Id

E-mail

Mobil

Fødselsdag

Oprettelsesdato

Opdateringsdato

Type

Permission

Postnummer

Køn

Brugergruppe

Total antal ordre

Total antal produkter købt

Gennemsnitlig antal produkter

Gennemsnitlig pris per ordre

Brugt ved sidste ordre

Totalt forbrug

Sidste købsdato

Første købsdato

 

Heyloyalty sender ændringer til Wannafind på

Fornavn

Efternavn

Addresss

By

Land*

E-mail

Mobil

Fødselsdag

Permission

Postnummer

Køn

 

Hvis du tilføjer et felt på din Heyloyalty-liste, der ikke findes i DanDomain, så kommer denne data ikke retur til DanDomain – den vil kun være i Heyloyalty.

*Hvis et opdateret medlem i Heyloyalty har et land tilknyttet, vil dette følge med over i shoppen uanset sproglaget på listen. 

Afmelding af medlemmer:

Når du arbejder med e-mail marketing, skal du give dine medlemmer mulighed for at afmelde sig din nyhedsbrevsservice. Med integrationen mellem Wannafind og Heyloyalty kan man afmelde sig dit nyhedsbrev på flere forskellige måder. Nedenfor har vi samlet disse.

 

Afmelding via nyhedsbrev

Dine medlemmer har mulighed for at afmelde sig dit nyhedsbrev via dine e-mails, da disse skal indeholde et afmeld-felt. Når et medlem afmelder sig din liste i Heyloyalty, sendes der ikke flere mails til medlemmet. Heyloyalty sender afmeldingen retur til Wannafind, så medlemmets permission bliver slettet i Wannafind.

 

Sletning af medlem fra shop-backend

Når du sletter et medlem i din shops backend, bliver det ikke slettet i HL. Hvis du vil gøre det, skal du altså tjekke både i Heyloyalty og shoppen.

 

Sletning af medlem i Heyloyalty

Du har mulighed for manuelt at slette et medlem i Heyloyalty. Hvis du sletter et medlem i Heyloyalty, sendes der ikke længere mails til dette medlem. Heyloyalty returnerer til Wannafind, at kundens nyhedsbrevspermission skal fjernes.

Hvis du sletter mere end et medlem (bulk), bliver Wannafind ikke opdateret med, at disse medlemmers nyhedsbrevspermission skal fjernes. Derfor vil medlemmerne blive oprettet igen i Heyloyalty, når de bliver opdateret i Wannafind - fx når de foretager et køb eller lignende. 

 

Tilmelding af tidligere afmeldte medlemmer

Hvis et afmeldt medlem beslutter sig for at tilmelde sig dit nyhedsbrev igen, kan det gøres på forskellige måder.

Et medlem kan gentilmelde sig via en Heyloyalty-tilmeldingsformular. Så oprettes medlemmet i Heyloyalty, og Heyloyalty sender dette retur til Wannafind, hvor der derefter oprettes en ny kunde i den relevante brugergruppe, som matcher listen i Heyloyalty. Næste gang kunden foretager en opdatering på din shop – eksempelvis gennem et køb, beriges medlemmet i Heyloyalty med al den data, der er knyttet til medlemmets e-mailadresse.

Databerigelsen kommer alene fra Wannafind, hvorfor den gamle Heyloyalty-data ikke bliver tildelt medlemmet.  Det skyldes, at det er et helt nyt Heyloyalty-medlem.

Et medlem kan gentilmelde sig via checkout på din webshop. Hvis det er tilfældet, så sender din shop en besked til Heyloyalty om, at der skal oprettes et nyt medlem. Dette medlem bliver oprettet på din liste i Heyloyalty som et nyt medlem.

 

Hvilke data sendes mellem Wannafind og Heyloyalty:

Med vores 2-vejs-integration mellem Wannafind og Heyloyalty sendes der en række data frem og tilbage mellem de to systemer. Du har selv mulighed for at tilpasse denne datastrøm.

 

Data der sendes fra Wannafind til Heyloyalty

Her er den samlede liste over den data, der sendes fra Wannafind til Heyloyalty.:

Fornavn

Efternavn

Addresse

By

Land

Id

E-mail

Mobil

Fødselsdag

Oprettelsesdato

Opdateringsdato

Type

Permission

Postnummer

Køn

Brugergruppe

Total antal ordre

Total antal produkter købt

Gennemsnitlig antal produkter

Gennemsnitlig pris per ordre

Brugt ved sidste ordre

Totalt forbrug

Sidste købsdato

Første købsdato

 

Data der sendes fra Heyloyalty til Wannafind

Hvis et medlem bliver opdateret i Heyloyalty på følgende felter, bliver den nye data sendt retur til Wannafind. Det vil sige, at medlemmets oplysninger i Wannafind bliver opdateret.

Fornavn

Efternavn

Addresss

By

Land

E-mail

Mobil

Fødselsdag

Permission

Postnummer

Køn

 

Mulighed for at deaktivere 2-vejs-integrationen:

Integrationen mellem din Wannafind-webshop og Heyloyalty er som udgangspunkt en 2-vejs-integration, hvor der sendes data imellem de to systemer. Du har mulighed for at deaktivere dette, hvis ikke du er interesseret i, at Heyloyalty skal opdatere dit debitorkartotek i Wannafind. Du kan også vælge at tilpasse de informationer, der sendes fra Heyloyalty til Wannafind.

Nedenfor har vi sammenfattet to korte guides, der viser dig, hvordan du sletter webhooket – samt hvordan du tilpasser webhooket.

Slet webhooket

Det gør du ved at klikke ”Rediger liste” på din liste.

2-1.png

Klik på fanebladet ”Webhooks”

7.png

Slet webhooket ved at klikke på sletikonet i højre side.

3.png

Nu sender Heyloyalty ingen data til din webshop.

 

Tilpas webhooket

Det gør du ved at klikke ”Rediger liste” på din liste.

2-1.png

Klik på fanebladet ”Webhooks”

7.png

Klik på redigeringsikonet i højre side

4.png

Fjern fluebenet ved de informationer, du ikke ønsker Heyloyalty skal opdatere og sende retur til din webshop.

5.png

Gem dit webhook

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk