Follow

Heyoverlay - sådan opretter du et overlay

Login ind på din heyloyalty konto og gå til: app.heyloyalty.com/heyoverlay

Herfra står du på din oversigt over alle dine Overlays. Første gang du kommer herind er siden tom, men trykker du på ”Opret nyt overlay”, kommer du ind til hvad målet skal være med dit overlay:

 

HO1.png

 

Hvad skal målet for dit overlay være?

Du starter med at vælge hvad målet for dit overlay skal være. Vores overlays har et unikt målepunkt, som tilknyttes hver pop-up mv. Der er 3 målepunkter at vælge imellem:

 • Skaf flere kontakter: Denne fokusere på antal nye kontakter der rammer din liste (Hvis et medlem findes på listen i forvejen vil det naturligvis ikke tælle som en tilmelding. Kun nye medlemmer tilføjes listen og dermed statistikken).
 • Forøg dit produktsalg: Her fokuserer vi på interesse for dine produkter. Alle links på produkter indsat via produktfeed funktionen vil tælle med i denne.
 • Vejled dine kunder: Denne optæller alle linkclicks der guider kunden videre fra dit overlay.

Hvilken type overlay vil du arbejde med?

Der er tre typer at vælge imellem:

 • Den klassiske pop-up, som kommer frem på midten af skærmen eller en af hjørnerne på skærmen.
 • Top/bund baren, som vises i toppen eller i bunden af skærmen
 • Landingpages er fylde landingpages, som du kan linke direkte til eller iframe ind på dit site efter behov. Landingpages kan eksempelvis bruges til at lave produktvisninger, ud fra avanceret produktsøgning eller lignende. Gør du det bliver produkterne opdateret automatisk.

HO2.png

Indledende indstillinger

Her navngiver du visningen for dit overlay og hvor du ønsker, at overlayet skal vises samt hvilken liste den skal forbindes til.  

Husk at vælge om overlay’et skal vises på BÅDE desktop og mobil eller kun én af dem.

HO3.png

Triggers and Constraints

Her vælger du hvad kunderne skal gøre for at se dit overlay og om der er specifikke regler de skal overholde.

Triggers er de elementer der skal være opfyldt for at dit overlay sendes til kunden. Dette kan være en vente tid på x sekunder eller at kunden er ved at lukke for din hjemmeside.

Constraints er regler som skal overholdes før et overlay vises til kunden. Det kan eksempelvis være, at kunden skal befinde sig på en bestemt underside eller have trykket på en knap, før overlay’et vises

 

Alle triggers og constraints er forklaret inde fra oversigten, når du tilføjer én af dem.

Du kan have flere triggers og contraints på ét overlay.

 

HO4.png

 

Hvis du tilføjer flere triggers, så kan begge (eller alle) triggers sende et overlay til kunden.

Hvis du tilføjer flere constraints, så skal de alle være overholdt for at vise eller skjule dit overlay.

 

 

Vælg skabelon

Her kan du vælge skabeloner til dit overlay skal benytte. Her vil vi løbende tilføje nye designs, som du kan tage udgangspunkt i.

Hvis du bygger dit overlay ud fra et eksisterende design, vil dit nye overlay IKKE overskrive skabelonen. Så du kan rette og tilpasse efter ønske.

 

 

Placering

Afhængigt af den type overlay du har valgt, skal du placere dit overlay. Dette gøres ved at vælge en af de kasser du ser på siden.

 

HO6.png

 

Hvis dit design imellem desktop og mobil IKKE følger hinanden, kan du vælge at dit overlay på mobilen skal komme i toppen, men på desktop skal komme i bunden eller den specifikke placering der passer til netop dit design.

 

 

Heyoverlay designer

Der er sammen med Heyoverlay kommet en ny designer. Den arbejder fortsat med Drag-n-drop, og du finder mange af de samme funktioner, som du forventer og er vant til.

 

Du starter med at trykker celler ind og definerer antallet. Herefter kan du trække indhold ind efter behov. Du kan hente:

 • Tekst
 • Knap
 • Billede
 • Formular
 • Produktfeed
 • Avanceret produktfeed
 • Heycommerce rekommandering (kræver en heycommerce licens og dette implementeret på dit site)

 

HO7.png

 

Du kan som altid redigere indholdet i dine celler.

Holder du musen over en celle kan du se redigeringsmulighederne til venstre for cellen og under cellen.

Der er følgende muligheder:

 

HO8.png

 • Flyt rækken op eller ned
 • Rediger rækken
 • Slet rækken
 • Rediger denne celle
 • Rediger indholdet i cellen (denne tager højde for typen af celle og går til indstillingerne specifikt herfor, afhængigt af om det er en tekst, et billede, en formular eller lign.)
 • Slet cellen

 

Formular

Når du vælger at indsætte en formular, kan du vælge felterne fra din liste og tilføje dem til formularen. 
Vi har prædefineret: fornavn, efternavn, email og mobilnr., men du kan tilføje alle felter fra din liste. 

Her vælger du blot en felttype og vælger hvilket felt på din liste, data skal gemmes i, når et medlem tilmelder sig.

 

På billedet nedenfor kan du se har vi valgt et "tekstfelt" til venstre. Det er blevet omdøbt til Adresse, og til højre kan man vælge mapping. Til højre kan du også vælge om feltet skal være påkrævet eller måske være skjult med en defineret værdi:

 

mceclip1.png

 

NOTE: Hvis du vælger at bruge et enkeltvalgs- eller flervalgsfelt, og tilføjer nye valgmuligheder (dette gøres fra listen), skal du opdaterer din formular, før det slår igennem på dit overlay. 

Måden du opdaterer et felt på et overlay er ved at fjerne det, og tilføje det igen.

 

 

Når du er færdig med dit design, klikker du på videre i højre hjørne:

 

HO9.png

 

Når du kommer til det sidste skridt i dit overlay, kan du se dit design og dine indstillinger for dit overlay.

Samtidig får du et eksempel og mulighed for at aktivere den.

Når du trykker på aktiver, vil overlay kunne ses på dit site med det samme

 

HO10.png

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk