2.2 Step 1: Informationer

Dette er første skridt for at oprette en kampagne. Denne guide indeholder: Vælg kampagnetype, vælg udsendelsestype, vælg modtagerliste, vælg segment, vælge kampagnenavn, labelsA/B splittest afsendernavn, e-mail emnelinje, og gem og afslut.

Vælg kampagnetype

Du kan vælge mellem kampagnetyperne: E-mail, sms og sms+. De forskellige kampagnetyper er defineret ud fra, hvilken kanal kampagnen bruger til at bære sit budskab. Eksempelvis bruger kampagnetypen ’e-mail’ e-mail som medie.

Sms+ giver, kort beskrevet, mulighed for at indsætte, hvad vi kalder for en ”landingpage.” Dette betyder, du kan indsætte et link i selve sms’en, som brugerne kan klikke på, hvorefter de lander direkte på den ønskede side. Du kan læse mere om sms+, her.

Vælg udsendelsestype

Herefter skal du vælge, hvilken udsendelsestype din kampagne skal have.

Du kan vælge mellem ’almindelig kampagne’ og ’gentagende kampagne’

  • En almindelig kampagne er defineret ud fra, at den bliver sendt ud én gang.
  • En gentagende kampagne er defineret ud fra, at den bliver sendt ud mere end en gang.

Har du valgt ’gentagende kampagne’, får du en række værktøjer til at tilpasse din gentagende kampagne. Ved 'start og slut dato' får du muligheden for at markere, hvornår din gentagende kampagne skal starte eller slutte. Derudover kan du ved 'vælg dage' bestemme, hvilke dage din gentagende kampagne skal udsendes på. Endvidere kan du vælge tidspunkt på dagen samt næste udsendelsesdato. 

Vælg modtagerliste

Hvis dette felt er gråt, og du ikke kan trykke på det, kan det være fordi, du endnu ikke har oprettet en modtagerliste. Derudover kan det ligeledes skyldes, at listen ikke indeholder mobilnummer på personerne, hvorfor du ikke kan benytte listen til en sms kampagne. Læs mere om modtagerlister, her.

nyt-dashboard.jpg

Vælg segment

Du segmentere din kampagne, hvis du har oprettet et segment. Du kan læse mere om segmenter, her. Segmentering er effektivt, når du ønsker at målrette din kampagne til det enkelte medlem. Eksempelvis ud fra medlemmets interesser eller alder.

Vælg kampagnenavn

Kampagnenavnet er kun til internt brug – modtageren af kampagnen vil ikke få navnet at se.

Labels

Du kan også vælge at tilføje labels, som du sidenhen kan søge på, når du skal finde din kampagne igen. Sælger du eksempelvis dyrefoder, kan du skrive ’hundemad’, ’kaninfoder’ eller ’Nyhedsbrev uge 12’. Du kan altid redigere/tilføje labels løbende.

Efterfølgende kan du let finde din kampagne ved at søge på ordet. Du kan herved få et samlet overblik over alle kampagner med labelen "Tilbud". Du bestemmer selv, hvilke ord du vil bruge på dine labels.

Vil du have mere end ét ord angivet i din label, bruger du citationstegn (”) ved begyndelsen og slutningen af sætningen. Eksempelvis "tilbud hundemad"

A/B Splittest

Ved e-mailkampagner er der mulighed for at oprette A/B-split test, som du bruger til at finde den bedste af to kampagnevarianter. En A/B splittest er, kort beskrevet, at du opsætter to varianter af din kampagne; eksempelvis to forskellige udsendelsestidspunkter. Her sender A/B splittesten din kampagne ud til (alt efter indstillingen) 5% af din modtagerliste klokken 10.00, samt sender din kampagne ud til et andet segment på 5% klokken 12.00. Derefter kan den bedste variant af din kampagne sendes automatisk ud. Der findes selvfølgelige mange variabler og indstillinger. Du kan læse mere om A/B splittest, her.

Vi anbefaler, at du tester på et parameter ad gangen, da det ellers er svært at vide, hvad der fungerer bedst. Når du klikker på ’A/B splittest indstillinger, kan du vælge, hvad der skal udløse den vindende version, om vinder-kampagnen skal udsendes automatisk, og hvornår den skal sendes ud. 

Afsendernavn

Et afsendernavn er det navn, der står som afsender i dine e-mails/sms'er.

Hvis feltet er gråt, og du ikke kan trykke på det, kan det skyldes, at du endnu ikke har oprettet en afsenderprofil. Det gør du under indstillinger. Det er muligt at oprette flere forskellige afsendere i Heyloyalty. Du  kan læse mere om afsenderprofiler, her.

E-mail emnelinje

Har du valgt e-mailkampagne, skal denne have en emnelinje, som er kampagnens overskrift.

Emnelinjen er det første, dine medlemmer ser. Det skal derfor være noget, der gør dem nysgerrige efter at åbne din mail.

Du har mulighed for at anvende flettefelter: { }.

Disse flettefelter bruger du i din emnelinje til at indsætte dynamiske oplysninger om dine medlemmer eller om dig som afsender. Du kan læse mere om flettefelter, her.

Hvis du vil krydrer dine kampagner med eksempelvis emojis og lignende, så skal du være opmærksom på, at det er ikke alle e-mail klienter, der kan vise disse. Eksempelvis kan Outlook ikke vise flag. Sørg derfor at teste din emnelinje i forskellige mailklienter, før du sender ud.

Bemærk: Hvis du gerne vil bruge symboler i emnelinjen (fx J, <3, à), er det understøttet af programmet, men vi kan ikke garantere dets endelige udseende. Derfor er det vigtigt, at du laver omfattende tests af dine kampagner, hvis du gør brug af symboler, så du er helt sikker på, at det fungerer. Derudover fremmer brugen af symboler risikoen for, at kampagnen bliver opfattet som spam. 

Du kan også ændre din emnelinje på step 2. Det gør du i bunden af skærmen under "Emnefelt og preheader".

Emnelinje_step_2.png

Når du er klar, kan du hoppe til guiden om step 2, her.

Gem og afslut

I alle tre steps kan du til enhver tid vælge ’Gem og afslut’, hvis du fx ikke bliver færdig med kampagnen eller ikke ved præcist, hvornår den skal udsendes.

Vil du flere have gode råd i forbindelse med opsætning og udsendelse af kampagner? – Klik her for gode råd eller kontakt os her.

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk