4.1 Autoresponder-oversigt

I Heyloyalty er der to metoder, hvormed man kan sende mail eller SMS til modtagere: Kampagner eller autorespondere. Kampagner bliver sat op til enten alle medlemmer på en liste eller et segment. Kampagnen udsendes én gang samtidig til alle modtagere. Kampagnen kan evt. være gentagende. Denne guide indeholder: Autoresponder, autoresponder-oversigt, filtrering og opret ny autoresponder

Autorespondere

En autoresponder er en funktion, der automatisk kan sende en individuel mail eller SMS til én modtager.
Det kan eksempelvis være når:

  • Der sker en oprettelse eller framelding af et medlem på listen.
  • En bestemt dato regel er opfyldt - f.eks. 10 dage efter sidste login på webshop.
  • Der sker en bestemt ændring af et medlems felt - f.eks. en stigning af et bonus beløb.

Læs 4.2 Opret ny autoresponder for en beskrivelse af de mest anvendte muligheder.

Autoresponder-oversigt

Ved klik på menuen Automatisering får du vist alle autorespondere.

1.jpgPå en ny konto kan listen være tom eller have demo autorespondere.

Ud for status kan der stå Aktiv eller Inaktiv.2.jpg

Inaktiv
Når en autoresponder er sat til inaktiv, så gør den ikke noget (og sender hverken mail eller SMS). Det kan du både anvende mens du er ved at oprette den, samt hvis du i en periode ønsker, at den ikke skal være aktiv (eller bare vil gemme den til senere reference).

Aktiv
Autorespondere der er aktive, er konstant klar til at blive 'trigget' - ud fra den betingelse, der er sat op.
Læs mere om triggers, her.

Når betingelsen er opfyldt, så sendes der en mail eller SMS.

Kontrolpanel

Du kan bruge symbolerne i højre kolonne ud for den ønskede kampagne:

       
     Statistik, Rediger, Slet

Filtrering

Du kan vælge visning af enten e-mail/sms eller begge på samme tid under ’Filtrering’ i venstre kolonne:

 

Opret ny autoresponder

Med denne knap kan du oprette en ny autoresponder. Du kan læse mere om at oprette en ny autoresponder, her.

3.jpg

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk