4.2 Opret ny autoresponder

En autoresponder er en funktion, der automatisk kan sende en individuel e-mail, push-besked eller SMS til én modtager.

Vi viser i denne guide, hvordan du opretter en enkeltstående automation.

Denne guide indeholder: Opret ny autoresponder, staus, trigger-typer, tidspunkt for udsendelse, spærretid, begræns udsendelse og kopiering af tidligere autorespondere. 

Opret ny autoresponder

Under menupunktet 'Automatisering' kan du klikke på 'Opret ny autoresponder'.

1.jpg

Type
Her skal du først vælge, om autoresponderen skal sende e-mail, sms eller sms+.

Segment
Hvis du ikke vælger et segment, så vil den 'overvåge' alle medlemmer og kunne trigge på alle.

Vælger du et segment, så er det kun medlemmerne i det segment der kan trigge. Læs mere om segmenter, her.

E-mail emnelinje
Har du valgt e-mail, så skal du angive en emnelinje.

Kampagne navn
Du skal give kampagnen et navn. Det ses kun af dem der anvender Heyloyalty kontoen (ikke modtagerne).

Status

Inaktiv
Når en autoresponder er sat til inaktiv, så gør den ikke noget (og sender hverken mail eller SMS). Det kan du både anvende, mens du er ved at oprette den, samt hvis du i en periode ønsker, at den ikke skal være aktiv (eller bare vil gemme den til senere reference).

Aktiv
Autorespondere der er aktive, er konstant klar til at blive 'trigget' - ud fra den betingelse, der er sat op.
Læs mere om triggers, her.

Når betingelsen er opfyldt, så sendes der en mail eller SMS.

Trigger-typer

I ’Trigger-typer’ vælger du, hvad der skal udløse den automatiske besked.

Trigger på tilmelding og afmelding af medlemmer

 • Tilmeld: Sender til et nyt medlem, der oprettes på listen.
 • Frameld: Udløser en besked, når medlemmet framelder sig din liste.

Man kan oprette en autoresponder, der sender en automatisk mail eller SMS til et medlem ved tilmelding. Eksempel:

2.jpg

Her er der som Trigger type valgt Tilmeld.

Så snart et nyt medlem bliver oprettet på listen (f.eks. via Tilmeld-side eller API), så bliver der sendt en velkomst mail (som man designer på trin 2).

Note: Ved import af nye medlemmer kan man vælge, om Tilmeld-autoresponder skal trigge eller ej. 

Tilsvarende kan man lave en autoresponder, der sender til medlemmer ved framelding. 

Trigger på ændring af data

 • Ændring: Hermed kan der trigges på en ændring af et bestemt felt eller alle felter.
  F.eks. et tekst felt der ændrer indhold til noget bestemt eller blot ændres.
  Tilføjes der en værdi vil denne blive brugt efterlades feltet til værdien/grænsen tom, sendes din automation uanset hvad der opdateres til.

En autoresponder kan sættes op til at reagere på en bestemt ændring af et bestemt felt. Eksempel:

Her er der som Trigger type valgt ændring og derefter som handling Når ét specifikt felt på listen ændres.

Som felt er der valgt Point (det er et tal felt som er tilføjet listen og kaldt "Point").

Denne vil sende en mail, når der skrives 10 eller et højere tal til feltet Point OG det før havde en værdi UNDER 10. F.eks. hvis værdien før var 8 og der så skrives 11 til feltet.

Den trigger ikke, hvis tallet skifter fra 12 til 20.

Dermed kan den sende en mail i stil med "Tillykke ! Du er nu nået op på {Point} point. Med mindst 10 point kan du...".

Bemærk: Hvis medlemmet senere går ned til f.eks. 7 point og så op til 12 point, så sendes der en mail igen. Man kan dog begrænse dette ved en af disse metoder:

 • Lave en segmentering på, at medlemmet ikke må have fået mail fra denne autoresponder tidligere.
 • Sætten et minimum tidsrum der skal gå, inden der igen kan trigges (f.eks. 12 timer).

Læs mere om trigger på ændring, her.

Trigger på en dato

 • Brugerdato: Denne trigger udløses via standard- eller custom datofelter. 

En autoresponder kan trigge ud fra et dato-felt på medlems listen. Nogle eksempler:

 • En mail der sendes på hvert medlems fødselsdato (feltet fødselsdato).
 • En mail der sendes 7 dage efter medlemmet blev oprettet/tilmeldt (feltet Oprettet).
 • En mail der sendes 30 dage efter "Sidste-købsdato".
 • En mail der sendes 14 dage før "Abonnement-udløbsdato".

De to sidste eksempler kræver, at der er oprettet custom-felter på listen med disse data samt at de løbende opdateres på alle medlemmer (normalt via API).

Her er er eksempel på en autoresponder, der vil sende en mail til hvert medlem dagen før medlemmets fødselsdag:

OBS: Heyloyalty gennemgår alle konti en gang i timen, for om der skal sendes e-mails afsted på baggrund af brugerdato. Heyloyalty starter med at gennemgå alle konti kl. hel. Altså 14.00, 15.00 osv. Da der er mange konti knyttet til Heyloyalty, kan der gå et stykke tid, før Heyloyalty når til din konto. Det vil sige, at der kan gå et stykke tid fra kl. hel, før en mail bliver sendt afsted på baggrund af brugerdato.

Her er der som Trigger type valgt Brugerdato. Ud af alle brugerdatoer er der så valgt FødselsdatoLæs mere om trigger på dato, her.

Trigger på ny kode

 • Ny kode: Udløser en mail med en ny kode/login til dit medlem, hvis han/hun udfylder en efterspørgsel til dette.

Trigger på onsite adfærd

At kunne trigge på ændringer af ting som "Sidste-købsdato", "Abonnement-Slut-Dato" og tilsvarende data, der kommer fra en webshop eller lignende kræver naturligvis:

 • At man under listens indstillinger opretter de felter, der skal kunne trigges på.
 • At hvert gang data på et medlem ændrer sig i dit system (webshop, medlems klub, CRM eller andet system), så skal det opdateres i HL (normalt vil det være via API).

Trigger på hardbounced

 • Hardbounced
  Denne kan trigge, når der er sendt en e-mail og der kommer svar tilbage fra modtager server om, at mailadresse ikke eksisterer (kaldet hard bounce). Læs mere om hardbounce, her.
  Du kan anvende dette til automatisk at sende medlemmet en SMS. Teksten kan opfordre medlemmet til at gå til en opdater side rettet mail adressen.
  Det fungerer naturligvis kun hvis listen har medlemmets mobil nummer. 

Individuel e-mail/SMS

En autoresponder reagerer altid på hvert medlem individuelt og sender kun til det ene medlem. Andre medlemmer bemærker ikke noget.

Men naturligvis kan der være autorespondere, der er sat op på en måde, så der kan være mange medlemmer, der trigger den samtidig.
Et eksempel kan være en trigger, der er sat op til 7 dage efter tilmeld. Hvis der én dag er tilmeldt 2.000 medlemmer, så vil de alle 7 dage senere hver få en individuel mail.

Tidspunkt for udsendelse

Afhængig af trigger-typen kan du vælge tidspunktet for udsendelse - straks, før eller efter.

Vælger du at trigge på Tilmeld eller Frameld, så kan man naturligvis ikke vælge, at trigge før det faktisk sker. Det kunne være rart, hvis Heyloyalty kunne forudse det - men det har vore udviklere desværre ikke kunnet løse (selv om enkelte kunder har spurgt efter det).

Spærretid

Et brugerdato felt man selv har oprettet har ikke et klokkeslæt - kun en dato.

Hvis du vælger straks/dage/uger/måneder/år før eller efter, så regnes det altså i forhold til datoen kl. 00:00 (midnat).
Sendes der ud Straks, så vil det resultere i udsendelse ved midnat.

Derfor kan du oprette en 'Spærretid'.
En spærretid er et interval, indenfor hvilken der ikke må udsendes.

Eksempel:

En autoresponder vil nu vente, til det første tilladte tidspunkt på dagen, før den udsender mailen.
I eksemplet vil mail derfor altid blive udsendt kl. 10:30 (i stedet for kl. 00:00).

Sætter du en lang spærretid som kl. 11:00 til 10:00, så vil der kun kunne udsendes kl. 10-11.

 

Hvad sker der, hvis en autoresponder egentlig skal trigge i dag, når spærretid ophører kl. 10:30 - men dato i feltet bliver kl. 10:07 ændret til en anden dag ?

Så vil der ikke blive udsendt i dag. 

Hvad sker der, hvis en autoresponder ikke opfylder betingelserne i dag, når spærretid ophører kl. 10:30. Men senere på dagen kl. 16:00, skrives der en dato ind, som nu opfylder betingelserne ?

Så vil mail blive sendt kl. 16:00.

Hvad sker der, hvis der skal trigge straks på en ændring kl. 22:30 men spærretiden for i dag er startet kl. 20:00 ?

Mail sendes den næste dag, når spærretiden ophører.

Begræns udsendelse

Der kan måske være nogle autorespondere, der vil blive trigget for ofte og sende uønsket mange beskeder til modtageren.

Hvis du f.eks. trigger på, at et medlem ændrer point, så kan der måske være et medlem, der ændrer point mange gange på kort tid. Det kan være upraktisk, hvis der trigges og udsendes hver gang.

Derfor man man sætte et tidsrum, der mindst skal gå, inden den samme autoresponder kan trigge igen.

 

Ved en autoresponder der trigger f.eks. 14 dage efter sidste købsdato, burde dette ikke være nødvendig, da der jo alligevel normalt vil være mindst 14 dage mellem hver udsendelse.
Men sætter du den til (24 x 30) 720 timer, så vil den blive sendt første gang efter 14 dage og derefter højst én gang hver 30. dag.

Videre

Klik ’Videre’, når du er klar til at designe udseendet på din automatiske kampagne, hvilket foregår på nøjagtigt samme måde, som når du opretter en traditionel kampagne. Læs mere om step 2 og step 3.

Kopiering af tidligere autorespondere

Når du kopierer en tidligere autoresponderskabelon, skal du være opmærksom på, at de triggers, du har sat op, har rødder i den medlemsliste, som autoresponderen oprindeligt blev lavet til.

Du kopierer ikke kun design og tekst, men alt - også funktionaliteten. Det betyder også, at autoresponderen naturligvis er tilknyttet en specifik liste.

Hvis du ændrer listen, den skal trigge på, så skal du kontrollere segmentering og felt der trigges på.
Måske er der ikke de samme felter med det samme indhold på den nye liste.

Har du brugt flettefelter med medlemsoplysninger, fx "Hej Henning, tak for din tilmelding ... ", skal du rette disse, således at de stemmer overens med de medlemsoplysninger, du har på din nuværende liste. Ellers kan du risikere at henvise til flettefelter, der ikke eksisterer på den nye liste.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk