Follow

9.3 Opsæt Heycommerce Kategori interesse-automation

I denne guide kan du læse, hvordan du nemt opsætter en automation, der reagerer på: at et medlem besøger en produktkategori x gange indenfor y dage - en såkaldt Kategori interesse-automation. 

Den er en essentiel del af din marketing automation-værktøjskasse, da den kan være med til at booste din omsætning - uden du løfter en finger. 

Nedenfor viser vi, hvilke steps du skal igennem for at opsætte den tekniske del - indholdsdelen står du selv for. 

OBS! Guiden viser opsætning af en enkeltstående trigger.

Den helt korte guide: 

 1. Opsæt "Antal besøg på kategori" og "Antal dage kategoribesøgene skal ske over" på din Listeintegration for Heycommerce - læs mere her. 
 2. Opret automation
 3. Vælg Heycommerce-liste
 4. Navngiv din automation og lav emnelinje
 5. Vælg trigger-typen - Heycommerce
 6. Vælg "Kategori interesse" under "Vælg handling"
 7. Indsæt kategorien for din trigger eksempelvis: sko < træning < fodbold
 8. Indsæt "Webhook med kategori" i dit design

Step 1: Opret automation

Før du kan komme i gang med at oprette din kategori interesse-automation, skal du have opsat Heycommerce på din liste. Læs her, hvordan du kommer i mål på det punkt. 

Når du har Heycommerce sat op på din liste, kan du rykke videre med oprettelsen af din automation. 

Opret en ny enkeltstående trigger, det gør du under menupunktet "Automation". Herefter skal du vælge den liste, du har knyttet Heycommerce til. 

listevalg_1.png

Når du kan sige "Done with that!", skal du skrive en møglækker emnelinje, så du kommer så tæt på 100% i åbningsrate, som du overhovedet kan. Derudover skal din automation døbes. Navnet er alene til internt brug, dine modtagere kommer ikke til at se det. 

emnelinje_og_navn.png

Nu er du klar til at vælge trigger-type. Her skal du vælge "Heycommerce". Under "Vælg handling" skal du vælge "Kategori interesse".  

hc-triggertype.png

Tiden er nu inde til, at du vælger, hvilken kategori din automation skal trigge på. Det gør du i det tomme felt lige under "Kategori interesse". Kategorien skal matche kategorien i dit feed helt nøjagtigt, ellers bliver din mail ikke udsendt.

v_lg_kategori_navn.png

OBS! I det ovenstående eksempel har vi brugt et kategorinavn, der indeholder en Google product category-delimiter. Det betyder, at man kan ramme meget mere præcist, end hvis man blot bruger et kategorinavn. Det kræver dog, at du i dit produktfeed bruger en delimiter og under-kategorier. Hvis ikke du bruger underkategorier og en delimiter, så skal du blot indsætte dit kategorinavn. 

Som du kan se på eksemplet ovenfor, så har vi valgt, at din automation skal sendes straks. Det vil sige, at den bliver sendt i det øjeblik, Heyloyalty får besked fra dit Heycommerce-script om, at der er et medlem, der lever op til din definition af kategori interesse. 

Du kan indstille udsendelsestidspunktet, som du ønsker. 

Før du klikker videre til designet af din e-mail, skal du tage stilling til: 

2018-11-16_1056.png

Start og slut dato: Skal din automation kun sendes i en bestemt periode. 

Angiv spærretid for udsendelse: Skal din automation ikke sende på særlige tidspunkter af døgnet, kan du indstille det her. 

Afsender: Hvilken afsender skal din automation have. 

BCC på udsendte emails: Skal nogen i din organisation være BCC på din automation. 

Vælg mappe: Skal din automation placeres i en bestemt mappe. 

Når du har gjort alt det ovenstående, kan du klikke videre til step 2. 

Step 2: Brug kategori interesse på step 2

På step 2 skal du designe din automation, som du designer alle andre - med en enkelt forskel. 

Du kan nemlig bruge "Webhook med kategori" til at indsætte produkterne fra den kategori, som modtageren har vist interesse for. 

2018-11-16_1109.png

Du finder blokken i højre side under "Vælg blokke". 

Når du trækker blokken ind i dit design, får du nedenstående modal. Her skal du tage stilling til 3 ting. 

 1. Produkter pr. række: Hvor mange produkter vil du have pr. række
 2. Antal rækker: Hvor mange rækker skal inkluderes. Vælg evt. "Indtil der ikke er flere produkter.
 3. Vælg template: Hvilken template skal produkterne vises i.

Indsæt dine produkter, når du har taget stilling til disse. Designet på step 2 viser ingen produkter, da det er brugerafhængig, dvs. de bliver først indsat ved selve udsendelsen, da de er forskellige fra modtager til modtager. På step 3 kan du dog se et preview, der viser gamle produkter fra dit produktfeed.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk