Follow

Avanceret segmentering

I denne guide viser vi dig, hvordan du laver avanceret segmentering i Heyloyalty - med vores Segmentbuilder. Hvis ikke du har brug for en avanceret segmentering, kan du altid læse mere om generel segmentering i vores guide "Segmentering". 

Med vores Segmentbuilder kan du ekskludere modtagere og inddele segmenterne i undergrupper, for at indsnævre og ramme mere præcist. Derudover kan du bruge allerede eksisterende segmenter og personas i dine regler, hvilket gør det nemt at lave præcise segmenter.

Guiden indeholder: 

Segmenter i Heyloyalty

Et segment i Heyloyalty er opbygget på følgende måde: 

segment-4.0.png

Ovenstående grafik viser, at et Segment består af Regler, som består af Kriterier. Det betyder, at når du laver et segment, så laver du en eller flere regler for dit segment, den eller disse består af kriterier. 

Du kan dog også lave et segment, hvor dine kriterier består af subregler. En subregel er et kriterie, der indholder regler, som indeholder kriterier.

Du laver en subregel, hvis du sætter et segment ind i dit kriterie. I sådan et tilfælde vil segmentet være bygget på følgende måde:

Subregel.png

I Heyloyalty vil et segment med subregler ser ud på følgende måde:

Sub_i_HL.png

Her kan du se, at der et kriterie "Oprettet er før den 27-03-2019", herefter er der indsat et segment, der indeholder to kriterier. 

Du kan læse mere om segmentering med subregler, her.

Og/Eller-segmentering

Med Og/Eller-segmentering kan du være helt præcis i din segmentering, og dermed kan du lave relevant og målrettet kommunikation, der giver udbytte for din forretning.

Helt konkret så er Og/Eller-segmentering en måde, hvorpå du kan bestemme, hvorvidt man skal overholde "Alle" eller "Én" indenfor regler og kriterier i dit segment. 

Her er et eksempel på, hvordan du kan bruge Og/Eller-segmentering:

Du vil sende til alle kvinder mellem 25 og 30 eller mellem 40 og 50. Derudover vil du også sende til de kvinder, der er interesseret i "Tilbud". 

I Heyloyalty vil det se ud på følgende måde:

og_eller.png

I eksemplet ovenfor er der tre individuelle regler, som til sammen udgør segmentet. 

Når du skal lave Og/Eller-segmentering, er det et spørgsmål om at bestemme, hvorvidt alle regler og kriterier skal overholdes. 

Ved hver regel og hvert kriterie kan du bestemme, og det er "Alle" eller "Én", der skal overholdes. Dette bestemmer du øverst i reglen og øverst i hvert kriterie.

Regler

regler.png

Hvis du vælger "Alle", så skal alle regler i segmentet overholdes, hvis et medlem skal inkluderes i det. Vælger du "Én", skal medlemmet blot overholde én af reglerne for at være med.

Kriterier

kriterie.png

Hvis du vælger "Alle", så skal alle kriterierne i reglen overholdes, hvis et medlem skal inkluderes i det. Vælger du "Én", skal medlemmet blot overholde ét af kriterierne for at være med.

Kriterier med subregler

I vores Segmentbuilder kan du i et kriterie indsætte allerede oprettede segmenter og personas.

Dermed kan du lave subregler til dine kriterier, hvilket giver helt præcis segmentering = som giver bedre resultater med din e-mail marketing, da du kommunikere relevante budskaber til dine modtagere (i stedet for at sende samme budskab til alle).

Du kan indsætte et segment eller persona ved at oprette en ny regel: 

subregel_1.png

Herefter benytter du reglerne fra et eksisterende segment eller persona:

subregel_2.png

Når du gør dette, vil din regel nu se sådan ud: 

subregel_3.png

Når du har indsat reglerne fra et segment eller en persona, udgør de dine subregler. De er placeret et lag dybere end, hvis du laver et nyt kriterie. 

Du kan tilføje flere kriterier og regler til din subregel. Det gør du ved klikke på plus-ikonerne inde i subreglen.

Tilføjer du noget indenfor det hvide element, er det et nyt kriterie til reglen. Tilføjer du noget i det grå element, er det en ny regel i subreglen.

subregel_4.png

Du kan indsætte flere eksisterende segmenter og personas. Vi lader til tilføje tre subregler. Dog vil du oftest kunne nøjes med en enkelt.

Hvad kan du bruge subregler til?

Subregler er smarte, hvis du fx laver Og/Eller-segmentering. For du kan indsnævre dit segment endnu mere, end hvis du kun bruger regler og kriterier. 

Et eksempel på brugen af subregler kun fx være: 

subregel_eksempel.png

I eksemplet er der indsat et segment, der indholder følgende regler: 

  • Total forbrug skal være større end 2000, og man skal være mindst 25 år gammel.

Eller 

  • Total forbruget skal være større end 5000

Dette segment er indsat i en regel, der indeholder kriteriet:

  • Autoresponderen "Winback 90 dage" er modtaget
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk