Follow

Trin 2: Liste

Når du opretter integrationen mellem din Shopify-webshop og Heyloyalty, så opretter vi automatisk en liste for dig. Denne liste vil indeholde dine medlemmer/kunder fra din webshop. Du skal altså ikke tænke på at få oprettet en liste selv. 

Men vi vil dog gerne bede dig om selv at oprette en tilmeldingsformular, en afmeldside og en opdateringsformular.

Du kan finde din liste under menupunktet 'Lister' - som du nok kunne regne ud uden vores hjælp, men du får den alligevel.

lister.png

Din liste er ryggraden i din e-mail marketing, da du her bestemmer, hvilke data du registrerer på dine medlemmer. Integrationen mellem Shopify og Heyloyalty har en række standardinformationer med. I skemaet nedenfor kan du se, hvilken data der kommer automatisk med over fra din webshop. 

Feltnavn Flettefeltsnavn Hvad er det?
E-mail {member.email} Kundens e-mail
Phone Number phone Mobilnummer
Shopify Customer ID shopify_customer_id Kundeid
Accepts Marketing accepts_marketing Permission felt
First Name first_name Kundens fornavn
Last Name last_name Kundens efternavn
Total Order Count orders_count Total antal af ordrer
Total Spent total_spent Totalt forbrug
Last updated in Shopify shopify_updated_at Senest opdatering fra Shopify
Created in Shopify shopify_created_at Oprettet i Shopify
Last Order ID last_order_id Sidste ordrer id
Last Order Name last_order_name Sidste ordrer navn
Note note Note
Verified Email verified_email Verificeret e-mail
Tax Exempt tax_exempt Skattefritagelse 
Shopify Tags tags Tags fra Shopify
Zip Code zip Postnummer
City city By
Address address Adresse 
Country country

Land

 

Du kan bruge listens felter til at segmentere dine udsendelser. Brug eksempelvis dine medlemmers postnummer eller by til at målrette lokale tilbud. Derudover kan du bruge 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk