Follow

4.8 BCC på automations

I Heyloyalty har du mulighed for at benytte vores BCC-funktion på dine automations. Du kan bruge funktionen til en lang række praktiske ting. 

Du kan bruge funktionen på både enkeltstående triggers og flows - se hvordan længere nede. 

Du kan eksempelvis bruge den til at orientere dig selv, eller andre i din organisation, hver gang et medlem udløser én bestemt automation i Heyloyalty. På den måde sikrer du en god intern kommunikation. Helt konkret kan den eksempelvis bruges, hvis du afholder et seminar, og hver tilmelding udløser en automation - er du eller andre BCC på denne automation, får I besked, hver gang nogen tilmelder sig seminaret. 

Derudover har du også mulighed for at bruge funktionen i forbindelse med Trustpilot-anmeldelser. 

Bruger du Heyloyalty til at sende odrebekræftelser, kan du sætte Trustpilot BCC på disse. På den måde får TrustPilot også ordrebekræftelsen, når mailen sendes afsted, og dermed valideres det, at der har været foretaget et reelt køb.
Det sætter gang i et automatiseringsflow hos TrustPilot, så den enkelte kunde hurtigt kan give sit besvy med 'derude' i virkeligheden. Til glæde for dine fremtidige kunder OG dig.

GDPR-hensyn ved BCC og Trustpilot

Når det kommer til brugen af BCC og Trustpilot, skal du selvfølgelig være opmærksom på, hvordan dette skal håndteres i forhold til GDPR. Da Heyloyalty ikke skal stå på mål, rent juridisk, har vi rådført os med 

FDIH-Foreningen for Dansk Internethandel’s chefkonsulent, Tina Morell Nielsen. Det forholder sig nemlig sådan, at ved at videresende ordrebekræftelsen til fx TrustPilot (som er nødvendigt for at verificere at der er tale om et reelt køb), så deles persondata med 3. part. Til det siger Tina;

 ”Alle dataansvarlige (fx webshops) har pligt til at oplyse, hvem de overlader og videregiver personoplysninger til, jf. GDPR artikel 13, stk. 1, litra e. Dette krav dækker både over videregivelse til andre dataansvarlige som fx Post Nord og overladelse til databehandlere som fx TrustPilot. TrustPilot er databehandler, og dine kunder skal derfor ud over at oplyse, at personoplysninger overlades til TrustPilot, indgå en databehandleraftale med Trustpilot.”

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dine kunder og dit setup, bør du tage fat i en GDPR-kyndig juridisk ekspert.

BCC på enkeltstående triggers

Når du udfylder step 1 under "Automations", har du lige over mappevalg mulighed for at tilføje en BCC-modtager på den specifikke trigger. 

Udfylde feltet med den mailadresse, som du ønsker skal være BCC på mailen. 

BCC2.png

Læs mere om opsætning af enkeltstående triggers.

BCC på triggerflows

Når du tilføjer en mail til dit Flow, kan du tilføje en BCC-modtager under dine e-mail indstillinger. Du finder feltet lige under emnelinje-feltet. Herefter vil modtageren modtage en BCC-mail, hver gang den specifikke mail i flowet bliver sendt. 

bcc4.png

Læs mere om opsætning af flows. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk