Follow

3.2.1 Flettefelter { }

Flettefelter gør, at du kan flette dynamisk information ind i din kampagne: ”Hej {member.firstname}. Vi ved, du er interesseret i {member.interests}”. Her vil der stå: ”Hej Lars. Vi ved, du er interesseret i fodbold” for et medlem, der har oplyst, at han hedder Lars og interesserer sig for fodbold. Denne guide indeholder: Feltnavn, type, flettefelt, fallback, eksempel på anvendelse af flettefelter og 'usynlige' felter.

 Du kan tilføje dine egne flettefelter ud over standardfelterne. Nederst på siden under ’Felter og flettefelter’, i ’Tilføjelse af felter og grupper’, opretter du dine egne felter:

flettefelter.jpg

I ’Tilføjelse af felter og grupper’ er der 4 kolonner: Feltnavn, type, flettefelt, fallback. I denne guide kan du yderligere finde et eksempel på anvendelse af flettefelter samt et afsnit om usynlige felter. 

Feltnavn

Det, du skriver i ’Feltnavn’, må max fylde 30 anslag og bliver synligt for dine medlemmer.

Det kan være skostørrelse, antal børn, interesser osv. Handler du fx med sportsudstyr, kan du tilføje interesserne ”Løb”, ”Cykling” og ”Fitness”. 

Type

I ’Type’ vælger du, hvilken slags dit felt skal være: 

  • Tekst’: Her skriver medlemmet selv noget i feltet. Et eksempel herpå kunne være, ”Hvilken vin er din favorit” eller ”Hvilken bil har du”.
  • Nummer’: Medlemmet skriver selv et nr. i feltet. Måske du vil have oplyst ”Dækstørrelse på bil” eller ”Buksestørrelse”.
  • Dato’: Medlemmet oplyser selv en dato ud fra dato-skabelonen, fx ”Sidste synsdato for din bil”.
  • ’Ja/Nej’: Medlemmet bliver præsenteret for en enkelt boks, som kan krydses af eller efterlades tom, fx "Ønsker opdateringer om nye produkter".
  • Enkeltvalgsmulighed’: Her kan medlemmet kun vælge en svarmulighed, fx spørger du ”Din yndlingsavis”? – og giver medlemmet fire aviser at vælge imellem, hvoraf kun én avis kan vælges som yndlings.
  • ’Flervalgsmulighed’: Medlemmet kan her vælge mere end én svarmulighed, fx ved oprettelse af et flettefelt, der hedder ”interesser”, tilføjer du valgmulighederne ”Hunde”, ”Katte” og ”Fisk”, hvoraf alle må vælges.  

Flettefelt

Dette felt bruger du til at segmentere efter. Du kan segmentere i din liste, så den passer til din kampagne. Eksempelvis har du oprettet feltet ’løb’, men ønsker at henvende dig til dine medlemmer, som interesserer sig for ’cykling’. Her kan du nemt og hurtigt segmentere efter cykling i stedet for løb. Læs mere om segmentering, her.

Fallback

Hvis ikke du har oplysninger på fornavnet af det enkelte medlem, kan du indtaste en tekst, som teksten ”falder tilbage på”.

Et eksempel: Du benytter flettefeltet til at skrive ”Kære {member.firstname}, i et nyhedsbrev. Hvis en kunde ikke har udfyldt sit fornavn, vil der bare stå ”Kære       ”. Derfor kan du f.eks. skrive ’kunde’ i fallback til feltet ’fornavn’, således at der i stedet kommer til at stå ”Kære kunde” hos kunden uden fornavn.

Eksempel på anvendelse af flettefelter

”Hej {member.firstname}, må vi spørge om din bils dækstørrelse, så vi kan sende dig gode og relevante tilbud? Og vi vil også meget gerne vide sidste synsdato for din bil, så hjælper vi dig med at huske, hvornår det er ved at være værkstedstid igen”.

Her bliver brugt standardfelterne ’fornavn’ og ’e-mail’, samt er der tilføjet feltnavnene: ’member.dækstørrelse’ og ’member.sidste_synsdato

 

Til feltnavnet ’member.dækstørrelse’ bliver typen ’nummer’ brugt, da medlemmet skal taste størrelsen på dækket ind. Endvidere bliver typen ’dato’ brugt til feltnavnet ’member.sidste_synsdato’, da medlemmet skal taste datoen på sidste gang, bilen blev synet.

Navnet hvorefter du kan segmentere er ’memberdaekstoerrelse’ for feltnavnet ’member.dækstørrelse’ og ligeledes ’membersidste_synsdato’ for feltnavnet ’member.sidste_synsdato’.

 

Fallback for standardfeltet ’fornavn’ er ’kunde’. Derudover er fallback for feltnavnet ’member.dækstørrelse’ ’15 – 23’, og ligeledes er det ’sidste gang’ for feltnavnet ’member.sidste_synsdato’.

Når medlemmet har givet dig oplysningerne, kunne din næste kampagne fx se sådan ud: ”Hej {member.firstname} vi ved, du er interesseret i {member.interests} og kan fortælle dig, at vi lige nu har tilbud på din bils dækstørrelse, str. {member.dækstørrelse}. Og så vil vi i samme omgang minde dig om, at du snart skal bestille tid til et synstjek for din {member.hvilken_bil_har_du}, da den ikke er blevet synet siden {member.sidste_synsdato}.”

'Usynlige' felter

Ud over standardfelter og de felter, du selv kan oprette, findes der også nogle felter, som ikke umiddelbart er synlige. Det lyder mere kompliceret, end det er, da det blot er data om dine medlemmer, du kan benytte til at segmentere efter. Du kan se informationerne om dine medlemmer, ved at gå til ’lister’, derfra klikke på en af dine lister for at komme ind på medlemsoversigt, og så klikke på et af medlemmerne.

Usynlige felter dækker over: status på e-mail, status på mobilnummer, åbningsprocent, CTR, hvornår medlemmet er oprettet, hvorfra medlemmet er oprettet, hvornår medlemmet sidst er ændret, og hvornår medlemmet er blevet opdateret (hvis man opdaterer medlemmet).

Eksempelvis er der et felt, som hedder ’updated_at’, som angiver, hvornår et medlems oplysninger er blevet opdateret.

 

Vi opdaterer feltet ’updated_at’ på listens medlemmer i flere situationer: 

  • Når et medlem opdateres eller slettes enten via Heyloyalty (opdaterings-/afmeldingsformular) eller via API. Læs mere om API, her.
  • Når man kopierer en liste, vil den nye listes medlemmer alle have en updated_at, der stemmer overens med tidspunktet for kopiering.
  • Når man opretter et medlem via import eller manual oprettelse enkeltvis, vil medlemmet få sat feltet ’updated_at’ til tidspunktet for denne oprettelse.
  • Hvis man importerer en liste og vælger ’Opdater’ under ’Håndtering af dubletter’, vil feltet ’updated_at’ på alle medlemmer i din import blive opdateret til det pågældende tidspunkt for importen/opdateringen.

De 8 ’usynlige felter’ kan bruges i segmenteringen, så du nemt kan komme i kontakt med de medlemmer, som eksempelvis er blevet opdateret. Læs mere om segmentering, her.

Du kan kontakte os, hvis du står i en situation, hvor du kan bruge ’usynlige felter’, så kan vi hjælpe dig med at sætte det op i din kampagne.

Når du har gemt listen, vil nye faneblade blive synlige, der alle har en forskellig funktion og giver dig mulighed for at lave detaljerede indstillinger på listen.

I artiklerne herunder får du en grundig gennemgang af alle fanebladene. 

Hop til info om fanebladende: ’Felter og flettefelter’, ’Permission reminder’, ’Link-sporing’, ’Business Intelligence’, ’Nulstil kode’, ’Tilmeld’, ’Afmeld’, ’Opdater’, ’Butikker’, ’Webhooks’ eller ’Google Analytics’.

Fanebladende 'Nulstil kode' og 'Butikker' er kun synlige, hvis du har vinklet 'Kodeord' og 'Butik' af i 'Vælg standardfelter', da du oprettede listen.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments

Powered by Zendesk